Inhoudsopgave

Evenementenrecht: Venlostormt aansprakelijk na overlijden deelneemster?!

Bij een evenement geldt het volgende:

1. Des te gevaarlijker, des te meer maatregelen.

2. Hoe groter de kans op ongevallen/schade, hoe meer maatregelen.

3. Des te ernstiger de mogelijke schade/ongevallen kunnen zijn, des te meer maatregelen genomen dienen te worden.

4. Alle in redelijkheid mogelijke maatregelen (waarbij ook gekeken wordt naar kosten-baten) moeten worden genomen.

De zorgplicht van de organisator wordt groter naarmate (a) het evenement gevaarlijker is, (b) de kans bestaat dat deelnemers minder voorzichtig zullen zijn, (c) de kans op een ongeval of letselschade groter is en (d) diverse voorzorgsmaatregelen in redelijkheid mogelijk zijn.

Bij het nemen van maatregelen dient (indien en voor zover van toepassing) eveneens rekening te worden gehouden met het gedrag van deelnemers, zoals het negeren van wachttijden bij een glijbaan op een obstacle course.

Op de organisator rust een zelfstandige plicht om al datgene te doen wat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om potentiële gevaarlijke situaties te voorkomen. Dus ook wanneer de gemeente een vergunning heeft verstrekt voor het evenement. Dat betekent bijvoorbeeld dat de organisator een kundig iemand aanwezig dient te hebben bij de onderdelen van een obstacle course waarbij gemakkelijk letsel kan optreden.

De organisatie kan ook strafrechtelijk worden vervolgd. Daarbij kan worden gedacht aan het opleggen van een boete aan de organisator.

Juridisch advies bij het organiseren van evenementen

U bent goed in het organiseren van evenementen, wij kunnen u daarbij juridisch advies geven over de risico’s. Neemt u gerust contact met mij op via telefoonnummer +31 (0)26 3522 824 of per mail j.de.wrede@dekempenaer.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn