Inhoudsopgave

Een sociale huurwoning onderverhuren? Dat is woonfraude

Een huurster van een sociale woning laat tijdelijk een dakloze in haar huis verblijven. Dat mag niet, maar is dat voldoende om haar het huis uit te zetten, in tijden van woningschaarste? In deze zaak laat de kantonrechter de belangen van de wooncorporatie zwaarder wegen.

Een vrouw huurt een sociale huurwoning van een woningcorporatie. In de huurovereenkomst staat dat de ‘huurder verplicht is de woning zelf te gebruiken en er zijn hoofdverblijf te hebben zolang de huur duurt’. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan ‘de woning in onderhuur of gebruik aan derden af te staan’. Bij een huisbezoek door de wijkadviseur van de woningcorporatie worden in de woning zeven Bulgaren aangetroffen. Die betalen elk 70 euro per week huur via hun loonstrook aan hun werkgever, een uitzendbureau. De corporatie spreekt van ‘woonfraude’ en vraagt de rechtbank Gelderland de huurovereenkomst te ontbinden.

Ernstig tekortgeschoten

Nu de vrouw haar huis onderverhuurt en er niet zelf haar hoofdverblijf heeft, is zij volgens de corporatie ernstig tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de huurovereenkomst. De vrouw stelt dat zij er wel degelijk woont. Wel heeft zij gedurende twee maanden onderdak verleend aan een dakloze Bulgaarse vrouw, die toen een sleutel had. De zeven Bulgaren zegt de huurster niet te kennen.

Goed huurderschap

Alleen al de woning in gebruik geven aan een ander en deze persoon de sleutel geven, is handelen in strijd met de huuroverkomst, zo vindt de kantonrechter. Daarvan is ook sprake nu er zeven Bulgaarse mannen in het huis zijn aangetroffen. Maar is deze tekortkoming, die de kantonrechter ‘gering’ noemt, voldoende om de huurovereenkomst te ontbinden? De huurster heeft het niet breed en het is lastig andere woonruimte te vinden. Maar het getuigt niet van goed huurderschap om iemand die zij nauwelijks kent (de huurster wist niet eens de achternaam van de dakloze vrouw) de sleutel van haar huurhuis te geven en de vrouw daar lange tijd te laten verblijven. Daardoor was zij niet in staat om de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de woning te dragen, zeker nu zij zelf overdag vaak weg is en met enige regelmaat ergens anders slaapt.

Belangenafweging

Tegenover het woonbelang van de huurster staan de belangen van de wooncorporatie: bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken, het eerlijk verdelen van het woningbestand in de sociale sector. Zeker nu de woningmarkt krap is, komt woonfraude vaker voor, waar de corporatie terecht tegen optreedt. Die belangen wegen zwaarder dan die van deze huurster. De kantonrechter ontbindt de huurovereenkomst.

ECLI:NL:RBGEL:2022:7455

Bron:Rechtbank Gelderland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBGEL:2022:7455 9981759 CV EXPL 22-2004| 22-12-2022
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn