Bestuurders opgepast! Aansprakelijkheid in oprichtingsfase ligt op de loer

Leestijd 3 min - Kennisbank - 2 februari 2022

Persoonlijk aansprakelijk tot aan de bekrachtiging Als bestuurder van een BV i.o. bent u ‘hoofdelijk verbonden voor de aangegane verplichtingen’ totdat de BV deze verplichting na de oprichting bekrachtigt. ‘Hoofdelijkheid’ wil zeggen dat een contractspartij u als handelend bestuurder persoonlijk kan aanspreken tot nakoming van de gehele verplichting. Als de verplichting bestaat uit de betaling...

Wat verhuurders van retailvastgoed moeten weten over het steunakkoord van 10 april 2020

Leestijd 4 min - Kennisbank - 16 april 2020

Het steunakkoord biedt verhuurders en huurders in de retailsector houvast bij het maken van afspraken over de gevolgen van de Coronacrisis.

WAB: Premiedifferentiatie WW naar de aard van het contract per 1 januari 2020

Leestijd 4 min - Kennisbank - 18 november 2019

Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst (niet zijnde oproepcontracten) en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie. De wetgever beoogt hiermee het aangaan van vaste contracten te stimuleren.

WAB: wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2020

Leestijd 11 min - Kennisbank - 18 november 2019

De WAB heeft ten doel dat er meer werknemers aan de slag komen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarvoor is een heel pakket aan maatregelen voorgesteld.

Opzegging van (duur)overeenkomsten, waar moet ik op letten?

Leestijd 5 min - Kennisbank - 27 augustus 2018

Check soort overeenkomst, of überhaupt kan worden opgezegd en zo ja, op welke wijze.

Samenhangende rechtsverhoudingen. Het blijft opletten geblazen!

Leestijd 4 min - Kennisbank - 22 november 2017

Betekent een wanprestatie in een franchiseovereenkomst ook een wanprestatie in een andere overeenkomst?

Ontslag werknemer supermarkt door weigeren leeftijdscontrole

Leestijd 3 min - Kennisbank - 25 augustus 2017

Bij verkoop van alcohol of tabak moet bij twijfel de leeftijd van de koper worden gecontroleerd. Doet een verkoper die werknemer is dat niet, kan de reden zijn voor ontslag!

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn