Inhoudsopgave

Corona en alimentatie

Bij het einde van uw huwelijk/relatie heeft u waarschijnlijk afspraken gemaakt over kinder- en/of partneralimentatie. Hoe gaat u daarmee om wanneer door het coronavirus uw inkomen wijzigt? Betaalt u de alimentatie door of stopt u? Wat zijn de gevolgen van uw keuze? Wat kan wel en wat kan niet?

In dit artikel krijgt u antwoord op deze vragen.

Als uw inkomen wijzigt door Corona

Zowel bij de alimentatiebetaler als bij de alimentatie-ontvanger kan het inkomen wijzigen als gevolg van het coronavirus en de maatregelen, die de overheid, werkgevers en opdrachtgevers nemen.

Met name wanneer u ZZP-er of kleine ondernemer bent, een flexibel contract heeft of in uw proeftijd zit is de kans aanwezig dat uw inkomenssituatie er op achter uit gaat. Ook anderen kunnen echter getroffen worden in hun inkomen. Dit kan er toe leiden dat u niet meer aan uw alimentatieverplichting kunt (of wilt?) voldoen, maar wat kan wel en wat kan niet?

Voor degene die alimentatie betaalt

Kunt u uit eigener beweging stoppen met betalen of het bedrag aanpassen?

Het antwoord hierop hangt o.a. af van de manier waarop de alimentatie is afgesproken.

a) Ligt de alimentatie vast in een rechterlijke uitspraak (bijvoorbeeld de echtscheidingsbeschikking)?

Dan is het antwoord kort en krachtig: NEE, u kunt niet zo maar stoppen met betalen; u kunt ook niet eenzijdig het bedrag aanpassen. Doet u dit toch, dan zal de alimentatiegerechtigde het LBIO of de deurwaarder (kunnen) inschakelen en kan deze u dwingen tot het nakomen van uw verplichtingen. Zo nodig kan er beslag gelegd worden op uw inkomen en/of andere zaken.

Wat kunt u dan wel?

Het meest raadzame is om (toch) in overleg te treden met uw ex-partner. Probeer samen, zo nodig met behulp van een mediator, (tijdelijk) andere afspraken te maken. Zo nodig kunnen wij bemiddelen (mediation). Dit kan momenteel via diverse online verbindingen.
Komt u er desondanks niet uit, dan rest normaliter in dit geval de gang naar de rechter. Wij dienen voor u op grond van gewijzigde omstandigheden een verzoek tot wijziging van de alimentatie bij de rechtbank in. U loopt in dat geval echter nu tegen 2 problemen aan:

  • De gerechten behandelen momenteel alleen urgente zaken, zie Rechtspraak geeft overzicht van urgente zaken die wel worden behandeld onder het kopje ‘familie- en jeugdrecht’ welke zaken urgent kunnen zijn. Reguliere alimentatiezaken vallen daar in principe niet onder. Dit kan anders liggen wanneer bijv. de alimentatie erg hoog is en het inkomen thans erg laag.
  • De wijziging van uw (financiële) omstandigheden is (mogelijk) niet structureel. De rechter zal er vooralsnog van uit gaan dat na het opheffen van de maatregelen, uw financiële omstandigheden weer op het oude niveau komen. De vraag is natuurlijk of dat ook echt zo gaat. Desalniettemin verwachten wij dat rechters terughoudend zullen zijn met toewijzen van wijzigingen in de alimentatie enkel en alleen op grond van Corona.

Het wordt dus roeien met de riemen, die we hebben en zo veel mogelijk schakelen naar de overlegmodus. In ieder geval is het advies om uw ex-partner zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van uw inkomensachteruitgang. Een voorbeeldbrief vindt u hier.

Weet u niet (meer) of de alimentatie in een rechterlijke uitspraak is vastgelegd, dan kunt u dit nalezen in de uitspraak en zo nodig, wanneer u er niet uitkomt, deze naar ons mailen. Wij helpen u daarbij.

b) Ligt de alimentatie niet vast in een rechterlijke uitspraak, maar alleen in een (schriftelijke) overeenkomst en is deze overeenkomst niet door de rechter bekrachtigd?

In dat geval ligt het antwoord iets genuanceerder: er is een afspraak en u kunt niet zo maar stoppen met betalen; u kunt ook niet eenzijdig het bedrag aanpassen. Doet u dit toch, dan kan uw ex-partner echter niet eenvoudig overgaan tot incassomaatregelen. Daarvoor is eerst alsnog een rechterlijke uitspraak nodig en op dit moment kan die niet worden gevraagd, tenzij in urgente gevallen. De meeste alimentatiezaken zullen worden bestempeld als niet urgent. De overeengekomen alimentatie blijft derhalve verschuldigd, ook als u niet meer betaalt. Alleen gewijzigde afspraak of een uitspraak van de rechter kan hierin verandering brengen.
In ieder geval is het advies om uw ex-partner zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van uw inkomensachteruitgang. Een voorbeeldbrief vindt u hier.

Voor degene die alimentatie ontvangt

Ook voor u is het verstandig om uw ex-partner zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van uw inkomensachteruitgang en in overleg te treden. Een voorbeeldbrief vindt u hier.
Leest u voorts de informatie hiervoor onder het kopje: ‘voor degene, die alimentatie betaalt’.

Meer vragen of nader advies?

Meer algemene informatie over alimentatie vindt u hier.

Ons inloopspreekuur is tijdelijk komen te vervallen, maar telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar:  026-3552825.

Uiteraard kunt u ook mailen naar m.farkas@dekempenaer.nl of n.de.jager@dekempenaer.nl.

 

Klik hier voor meer blogs die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn