Inhoudsopgave

Alle publieksevenementen verboden tot 1 juni 2020, dus niet alleen evenementen die vergunnings- en meldingsplichtig zijn

Wederom zorgt de overheid voor tegenstrijdige berichtgeving. Op de website van de Rijksoverheid staat het volgende: “Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni. Andere samenkomsten zijn tot en met 28 april verboden, zoals culturele instellingen waarbij publiek samenkomt.

Dit lijkt te suggereren dat beurzen die plaatsvinden in evenementenlocaties niet zijn verboden tot 1 juni 2020, omdat daarvoor geen vergunnings- of meldplicht geldt.

In de noodverordeningen is iets anders opgenomen. In de noodverordeningen is als definitie van ‘evenementen’ opgenomen: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, muziekvoorstellingen, wedstrijden, straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden

Evenementen die onder die definitie vallen – lees: publieksevenementen – zijn tot 1 juni 2020 verboden, aldus de noodverordening.

Helaas wordt het hierdoor niet duidelijker, maar juist onduidelijker.

Wat moet worden verstaan onder ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’?

Hieronder wordt verstaan: “een activiteit die in beginsel voor eenieder toegankelijk is, eventueel gereguleerd door bijvoorbeeld kaartverkoop. ‘Voor publiek toegankelijk’ suggereert openbaarheid op enigerlei wijze voor (delen van) de bevolking” . Zie uitspraak bestuursrechter.

Wat betekent vorenstaande?

Voor alle besloten evenementen (dus niet zijnde publieksevenementen) verandert er niets. Deze evenementen – dus evenementen die niet vrij toegankelijk zijn voor publiek (ongeacht of door het publiek wel of geen kaartje dient te worden gekocht) – blijven tot en met 28 april 2020 verboden. Hieronder vallen onder andere bedrijfsevenementen, evenementen enkel en alleen voor genodigden en evenementen voor een specifieke doelgroep waardoor er een besloten karakter ontstaat.

Alle publieksevenementen – die dus vrij toegankelijk zijn voor publiek (ongeacht of door het publiek wel of geen kaartje dient te worden gekocht) zijn tot 1 juni 2020 verboden. Dit zijn bijvoorbeeld beurzen en festivals. Daarbij maakt het niet uit of die evenementen plaatsvinden in openbare ruimten of in een evenementenlocatie (gebouw).

Publieksevenementen die voor 1 juni plaatsvinden

Organisatoren van publieksevenementen die plaatsvinden voor 1 juni 2020, kunnen een beroep doen op juridische overmacht bij annulering wanneer er is geannuleerd na 27 maart 2020. De organisator hoeft geen annuleringsvergoeding te betalen, maar is de aanbetaling wel kwijt.

Publieksevenementen die na 1 juni plaatsvinden

Voor annulering door organisatoren van publieksevenementen die plaatsvinden na 1 juni 2020 geldt de normale annuleringsregeling. Het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de aanbetaling kan bij de organisator in rekening worden gebracht.

Bij twijfel wordt geadviseerd om contact op te nemen met de betreffende veiligheidsregio, zie overzicht op de site van de Rijksoverheid.

Klik hier voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn