Bouwrecht

Het bouwrecht beslaat alle aspecten die bouwen met zich brengt. Bij bouwzaken kan het bijvoorbeeld gaan om geschillen tussen opdrachtgever en aannemer en/of architect over geconstateerde gebreken bij de oplevering.

Onze cliënten

Wij werken voor aannemers, architecten, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden. Voor hen behandelen we civielrechtelijke bouwzaken voor de woning- en utiliteitsbouw en voor de grond-, weg- en waterbouw.

Advies en ondersteuning

Onze advocaten adviseren bij het aangaan en opstellen van overeenkomsten en bemiddelen bij geschillen. Wij beschikken over specifieke deskundigheid bij uitvoeringsprojecten, zoals projectontwikkeling, onderhoudswerken, wegenaanleg en bouwmanagement.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar bouwrecht@dekempenaer.nl

Kennis

Wet Kwaliteitsborging: 4 tips voor aannemers om daaraan te voldoen

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging gaat gelden vanaf 1 januari 2022. Wacht daar niet op, wees voorbereid en begin alvast vandaag.

maart 2021

Ik ben bang dat mijn opdrachtgever niet kan betalen! | Retentierecht in de bouw

Eerst betalen, dan opleveren!

juli 2020

Waar moet u op letten bij de aankoop van onroerend goed?

Vijf factoren die de onderzoeksplicht van de koper verzwaren.

juli 2020

Huis of bedrijfspand in de verkoop: vijf aandachtspunten

Voorkom dat na de verkoop van een onroerende zaak discussie ontstaat.

april 2020

Gevolgen coronavirus voor de bouw

De gevolgen van het coronavirus voor de bouw zijn (nog) niet te overzien. Toch is het verstandig nu al rekening te houden met juridische posities zodat onverwachte claims en discussies zoveel mogelijk worden vermeden.

maart 2020

Het Rijk zegt zijn architect op…

...en dat gaat in de papieren lopen!

september 2019

Vijf belangrijke juridische gevolgen van oplevering

Wat zijn de juridische consequenties van oplevering van werk in de bouw?

juni 2019

Update Woningcorporaties en aanbestedingsplicht

Woningcorporaties worden in de Nederlandse wetgeving niet als aanbestedende dienst aangemerkt. De Europese Commissie denk daar anders over. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie.

februari 2019

Algemene voorwaarden of toch niet?

Kunnen de algemene voorwaarden een overeenkomst vervangen?

december 2018

Recht op ontbinden koop bij bouwkundige gebreken

Per 1 februari 2018 wordt standaard het voorbehoud van een bouwkundige keuring opgenomen in het nieuwe NVM-model Koopovereenkomst Eengezinswoning of Appartementsrecht .

februari 2018

Transformatie vastgoedobject: auteursrecht gecheckt?

Vier tips om een bouwstop te voorkomen.

juni 2017

Architect niet altijd aansprakelijk voor ontwerpfout

Een architect is in beginsel aansprakelijk voor ontwerpfouten. Dat is echter niet altijd het geval.

januari 2017

Geschil tijdens de bouw? Nog vóór oplevering snel afgehandeld!

De Raad van Arbitrage voor de Bouw introduceert een nieuwe procedure: een Fast Track Bindend Advies procedure. Met deze snelle procedure kunnen geschillen tijdens de bouw in zeer korte tijd worden afgehandeld.

november 2016

Bouw van fietsenberging is géén aanneming van werk | De verschillen tussen aanneming van werk en koop

Wanneer is sprake van aanneming van werk en wanneer van koop? En wat is het verschil met een overeenkomst van opdracht, een gemengde overeenkomst of een koop-/aannemingsovereenkomst?

oktober 2016

Feitelijk handelen als bouwteam maakt dat sprake is van bouwteamovereenkomst

Wanneer een opdrachtgever en een aannemer, ondanks het ontbreken van een schriftelijke bouwteamovereenkomst, feitelijk handelen en samenwerken als ware het een bouwteam, kan dit ertoe leiden dat tóch sprake is van een bouwteamovereenkomst.

juli 2016

Aansprakelijkheid na oplevering, nu en naar komend recht

Wanneer kan ik een beroep doen op de garantieregeling? En als dat niet (meer) kan, kan ik dan nog een beroep doen op de verborgen gebrekenregeling? In dit artikel worden zowel de huidige regelingen als nieuwe regelgeving kort besproken.

juni 2016

Architect en auteursrechten

Dat het auteursrecht van de architect de opdrachtgever in een lastig parket kan brengen wordt maar weer eens duidelijk in een tweetal recente zaken, waarin architecten zich hebben verzet tegen de bouw van woningen.

mei 2016

Toepassing van de UAVGc 2005 en bijbehorend contract

Vanaf eind 20e eeuw wordt in de praktijk in toenemende mate gewerkt met zogenaamde geïntegreerde contracten. Steeds vaker wordt daar ook onderhoud gedurende een aantal jaren aan toegevoegd.

mei 2016

Aannemer heeft géén recht op vergoeding winstderving ex paragraaf 29 UAV

Wanneer de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die in de werkelijkheid, geeft dit een aannemer recht op verrekening van meer- en minderwerk én in uitzonderlijke gevallen aanspraak op bijbetaling.

april 2016

Geen veilige voorziening glasbewassing: niet voldaan aan eisen van goed en deugdelijk werk

Het niet leveren van goed en deugdelijk werk was onlangs onderwerp van geschil in een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

april 2016

Checklist motiveren gunningsbeslissing – Cobouw, 30 maart 2016

Aanbesteders worstelen vaak met de vraag hoe een gunningsbeslissing moet worden gemotiveerd. Volgens inschrijvers is de motivering van de aanbesteder vaak te summier. Hoe ver moeten aanbesteders gaan met de motivering?

maart 2016

Kan het auteursrecht van de architect de sloophamer nog tegenhouden? – Column Vastgoedjournaal 15-10-2015

oktober 2015

BouwGarant – Appartement: aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en toelichting

juli 2015

BouwGarant – Appartement: koopovereenkomst met algemene voorwaarden en toelichting (gereed, niet eerder bewoond)

juli 2015

BouwGarant – Appartement: koop/aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en toelichting (eigen grond)

juli 2015

BouwGarant – Aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en toelichting

juli 2015

BouwGarant – koopovereenkomst met algemene voorwaarden en toelichting (gereed, niet eerder bewoond)

juli 2015

BouwGarant – koop/aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en toelichting (eigen grond)

juli 2015

BNA en NLingenieurs – model Basisopdracht DNR 2011

Bouw

juli 2015

Burgerlijk Wetboek titel 7.12 Aanneming van werk

Bouw

juli 2015

DNR 2011

De Nieuwe Regeling 2011 beslaat algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor gebouwde omgeving.

juli 2015

Consumentenregeling 2013

CR 2013 bevat algemene voorwaarden consument-architect en legt wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast.

juli 2015

COVO 2010

Consumenten Voorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant.

juli 2015

AVA 2013

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013

juli 2015

UAVTI 1992

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken 1992

juli 2015

UAV 1989

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989

juli 2015

UAV 2012

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012.

juli 2015

DNR 2005 | Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur

BNA - Bond van Nederlandse Architecten en ONRI - Organisatie van advies- en ingenieursbureaus

juli 2015

Burgerlijk Wetboek titel 7.7 Opdracht algemeen

Bouw

mei 2015