Desks

Corona desk

Het coronavirus raakt ons allemaal en samen staan we voor een grote uitdaging. De regering heeft verregaande maatregelen getroffen om het coronavirus te kunnen beheersen. Via (social) media wordt veel geschreven over de gevolgen en geven deskundigen en dienstverleners adviezen. Op deze pagina houden onze advocaten u op de hoogte van (juridische) ontwikkelingen en voorzien wij u…

Sanctiedesk

Als u of uw onderneming te maken krijgt met een sanctie, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Een bestuursrechtelijke boete of een strafrechtelijk traject kan uw goede naam aantasten en ook civielrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. Een sanctie kan worden opgelegd door de rechter, het Openbaar Ministerie en toezichthoudende bestuursorganen zoals het Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en…

Incassodesk

Het incasseren van openstaande vorderingen kost veel tijd. Tijd die u liever besteedt aan andere bedrijfsactiviteiten. Onze Incassodesk verzorgt alle voorkomende incassowerkzaamheden bij uw debiteuren. Van het versturen van aanmaningen en het toezien op overeengekomen betalingsregelingen tot en met het voeren van gerechtelijke procedures en het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. Onze cliënten…

German desk

De German Desk adviseert en begeleidt ondernemingen bij grensoverschrijdend zaken doen. Aan de German Desk zijn Nederlandse en Duitse advocaten verbonden, die ook Rechtsanwalt zijn. Door de juridische bevoegdheid in beide landen zijn we bekend met de verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en Duitsland. Door de dubbele nationaliteit zijn wij bovendien thuis in de taal & cultuur van…

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail