Inhoudsopgave

Wet overgang van onderneming in faillissement gaat werknemers beter beschermen

In de toekomst worden werknemers van een failliet bedrijf beter beschermd, met name bij een doorstart. De wet die dit gaat regelen, de Wet overgang van onderneming in faillissement, is in consultatie gegaan.

Op dit moment is degene die een bedrijf opkoopt uit een failliete boedel niet verplicht om de werknemers over te nemen. De koper kan zelf kiezen of hij werknemers in dienst neemt en zo ja, welke. Ook is denkbaar dat hij werknemers die bij de gefailleerde werkgever een vast contract hadden, nu een tijdelijk dienstverband aanbiedt. De ‘verkrijger’ kan dus werken met sobere arbeidsvoorwaarden voor het bestaande personeel.

Alle werknemers overnemen

Met het nieuwe wetsvoorstel is dit verleden tijd. Als de wet wordt aangenomen, wordt de positie van werknemers in faillissement verbeterd, vooral bij een overgang van een onderneming in faillissement – ook wel ‘doorstart’ genoemd. Het wetsvoorstel regelt dat degene die een onderneming opkoopt uit een failliete boedel in beginsel verplicht is alle werknemers mee over te nemen. Alleen als bedrijfseconomische omstandigheden het noodzakelijk maken dat er arbeidsplaatsen verdwijnen, hoeft de koper niet alle werknemers over te nemen. In dat geval wordt op een objectieve en transparante manier bepaald welke werknemers wel en niet in dienst komen bij de koper. Voor kleinere bedrijven (minder dan 20 werknemers) gaan de nieuwe regels voorlopig alleen facultatief gelden.

Doorstart

De nieuwe wet pakt het huidige onderscheid aan tussen de bescherming van werknemers binnen en buiten faillissement. Dit verschil leidt ertoe dat bij een doorstart gemakkelijk het beeld kan ontstaan dat het faillissement vooral is gebruikt om op een eenvoudige manier te kunnen reorganiseren en van (bepaald) personeel afscheid te nemen. Dit speelt zeker in gevallen waarin al voorafgaand aan het faillissement voorbereidingen voor de overgang van de onderneming zijn getroffen en de doorstart daarom kort na het uitspreken van het faillissement wordt aangekondigd. Hetzelfde geldt in de situaties waarin de verkrijger die het bedrijf overneemt al op een bepaalde manier gelieerd is aan de onderneming, bijvoorbeeld doordat hij aandeelhouder of bestuurder is van de gefailleerde vennootschap.

Ondernemingsraad en concurrentiebeding

Het wetsvoorstel bevat daarnaast een regeling van het recht van de ondernemingsraad om advies uit te brengen over een voorgenomen overgang van onderneming in faillissement. Werknemers die niet bij een doorstart in dienst kunnen komen bij de verkrijger, hebben er belang bij om zo snel mogelijk elders aan de slag te kunnen gaan. Daarom bevat dit wetsvoorstel ook een regeling over het concurrentiebeding in faillissement.

Consultatie

De consultatie is ingegaan op 27 mei 2024. Tot 22 juli 2024 kan iedereen nog een reactie indienen op het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel overgang van onderneming in faillissement

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | wetsvoorstel | https://www.internetconsultatie.nl/positie_werknemers_in_faillissement/b1 | 28-05-2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Of het nu een advieskwestie of bijstand in een procedure betreft, onze advocaten staan voor u klaar.

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn