Inhoudsopgave

Wet arbeid vreemdelingen ook overtreden als er alleen klusjes worden verricht

Een vreemdeling verricht in een schoonheidssalon kleine klusjes, waarvoor zij niet wordt betaald. Moet de werkgever ook daarvoor een tewerkstellingsvergunning hebben? Jazeker, vindt de hoogste bestuursrechter.

Als medewerkers van de Arbeidsinspectie een schoonheidssalon inspecteren, treffen ze daar een vreemdeling aan met de Braziliaanse nationaliteit. Nu de salon niet beschikt over een tewerkstellingsvergunning, en de vreemdeling niet over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid, is de Wet arbeid vreemdelingen overtreden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt de salon daarvoor de wettelijk boete op van € 4.000. Die vecht dat aan bij de rechtbank Amsterdam, die de boete matigt tot € 2.700. Toch gaat de salon in hoger beroep: ten onrechte zou geen rekening zijn gehouden met de schriftelijke verklaring van de eigenaresse van de salon, die ontlastend bewijs bevat.

Ambtseed

De eigenaresse heeft, aldus de rechtbank, niet meer gedaan dan ontkennen dat de vreemdeling daar werkte. Zij stelt dat de inspecteurs geen werkzaamheden met een structureel karakter hebben vastgesteld. En áls de vreemdeling al werkte, dan valt dat in de privésfeer. Maar aan haar verklaringen kan niet dezelfde waarde worden gehecht als aan een op ambtseed opgemaakt boeterapport van de Arbeidsinspectie, oordeelt de rechtbank. In beginsel mag worden uitgegaan van de juistheid van zo’n officieel rapport.

Klusjes

In deze zaak, zo stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vast, hebben de inspecteurs waargenomen dat de vreemdeling in een ruimte achter de salon was en dezelfde witte kleding droeg als de werkneemster achter de toonbank. De Braziliaanse heeft zelf verklaard dat zij wel eens klusjes deed in de salon: vegen, handdoeken vouwen of aangeven, de was in de wasmachine of droger doen, koffie inschenken voor klanten. Ze droeg een schort om haar kleding te beschermen, ze liep geen stage en kreeg geen vergoeding. Ze kwam al drie maanden bij de salon. Dat is, volgens de Afdeling, voldoende om aan te nemen dat deze vreemdeling werkzaamheden in opdracht en ten behoeve van de salon heeft verricht. Het is niet nodig dat de arbeid structureel van aard is of wordt betaald. Klusjes, die passen binnen de normale bedrijfsvoering, vallen niet in de privésfeer.

Tewerkstellingsvergunning

Een bedrijf, dat een vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten, is vergunningplichtig. Of sprake is van een arbeidsovereenkomst of gezagsverhouding is daarbij niet relevant. Het feit dat in opdracht of ten dienste van een werkgever arbeid wordt verricht, is voor het feitelijk werkgeverschap al voldoende. Dat de minister de eigenaresse eerst een waarschuwing had moeten geven, zoals zij nog betoogde, gaat niet op. De regels schrijven direct een boete voor. Die moet de eigenaresse van de schoonheidssalon dan ook gewoon betalen.

ECLI:NL:RVS:2023:4757

Bron:Raad van State | jurisprudentie | ECLI:NL:RVS:2023:4757 202207326/1/V6 | 19-12-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn