Inhoudsopgave

Waarschuwing

Wanneer een werknemer een regel overtreedt of juist iets nalaat te doen, dan kan de werkgever de werknemer daarvoor een waarschuwing geven.

De waarschuwing kan mondeling en/of schriftelijk worden gegeven. Wij adviseren de werkgever de waarschuwing schriftelijk (dat kan ook per e-mail) te geven, zodat die waarschuwing aan het personeelsdossier kan worden gevoegd en later eventueel kan worden gebruikt in een procedure.

Waarvoor kan een waarschuwing worden gegeven? 

Officiële waarschuwingen kunnen worden gegeven voor onder meer:

  • te laat komen;
  • ongeoorloofd verlof opnemen;
  • een onterechte ziekmelding;
  • grensoverschrijdend gedrag naar klanten of collega’s;
  • gebruik werkgeverseigendommen voor privédoeleinden;
  • opzettelijke overschrijding van intern bepaalde bevoegdheden.

Het is belangrijk dat de verplichtingen voor de werknemer zoveel als mogelijk zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst en/of een bedrijfsreglement.

Waarschuwing opmaat voor zwaardere maatregelen

Indien aan de werknemer diverse waarschuwingen zijn gegeven, kan dat voor een werkgever aanleiding zijn om de werknemer te schorsen of zelfs te ontslaan. Zie ontslag op staande voet en ontbinding door de kantonrechter. Voor te nemen zwaardere maatregelen bestaan eigen regels. Onderzoek per geval welke zwaardere maatregel of maatregelen het beste zijn. Het is belangrijk dat u aan hoor- en wederhoor doet, voordat u een waarschuwing oplegt. Geef de werknemer dus de kans om in een gesprek een reactie te geven op het gedrag waarvoor u overweegt om een waarschuwing op te leggen.

Bezwaar van werknemer

Een werknemer kan bezwaar maken tegen het opleggen van een waarschuwing door de werkgever.

Zorg er daarom voor dat u voldoende bewijs heeft voor de op te leggen maatregel van een waarschuwing, zodat een eventueel verweer van de werknemer kan worden weerlegd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn