Inhoudsopgave

Verzet tegen ondergrondse afvalcontainer kan wel degelijk succesvol zijn

De meeste mensen willen geen ondergrondse afvalcontainer tegenover hun woning. Verzet daartegen levert doorgaans weinig op. Maar in deze zaak waren bewoners wel succesvol.

In een gemeente wijst het college van B&W een locatie aan voor het plaatsen van twee ondergrondse (rest)afvalcontainers, zogenoemde ORAC’s. Daarin kunnen omwonenden hun huishoudelijk restafval deponeren. Enkele omwonenden verzetten zich hiertegen en vragen de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de plaatsing tegen te houden.

Woon- en leefklimaat

Deze locatie, stellen zij, tegenover hun woningen, is niet geschikt. De ORAC’s komen dan recht voor een recreatiebankje te staan, in een groenstrook die onderdeel is van een wijkpark. Dat gaat ten koste van het recreatieve karakter van het park en het groen in de wijk. Ook zal plaatsing op die locatie, aan een drukke ontsluitingsweg van de wijk, tot onveilige verkeerssituaties leiden. Verder is deze locatie slecht toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tot slot staat in een gemeentelijke nota dat de ORAC’s zijn bedoeld voor andere bewoners: er komen dus direct voor hun woningen ORAC’s, die zij zelf niet eens gaan gebruiken. Zo wordt ook hun woon- en leefklimaat aangetast.

Geschikt

De voorzieningenrechter leest die nota toch anders: ook deze bewoners kunnen gebruik maken van de ORAC’s. En als wordt gekeken naar de ligging van de locatie, de afstanden van de locatie tot speelvoorzieningen in het park en de verkeerssituatie, kan de voorzieningenrechter niet zeggen dat deze locatie niet geschikt is voor ORAC’s.

Kabels en leidingen

Maar dat is niet het hele verhaal. Volgens het college waren de alternatieve locaties, die de omwonenden hebben voorgesteld, niet geschikt omdat daar leidingen en kabels in de bodem zouden liggen. Dan kunnen daar geen ORAC’s worden geplaatst. Maar uit een KLIC-melding – afgegeven door het Kadaster, en waaruit kabels en leidingen moeten blijken – die de omwonenden hebben overgelegd, blijkt niet duidelijk dat plaatsing van de ORAC’s daar onmogelijk is vanwege kabels en leidingen.

‘Niet in mijn achtertuin’

De omwonenden geven ook aan waarom hun alternatieven beter zijn: die liggen centraler en de verkeerssituatie is veiliger. Het college is daar niet op ingegaan maar had dit wel moeten doen. De voorzieningenrechter schorst het besluit van het college over de plaatsing van de ORAC’s. Doorgaans is verzet tegen ORAC’s, met als argument ‘niet in mijn achtertuin’ weinig succesvol, deze bewoners hebben in ieder geval bereikt dat ze er voorlopig niet komen.

ECLI:NL:RVS:2023:4788

Bron:Raad van State | jurisprudentie | ECLI:NL:RVS:2023:4788 202306891/2/R1 | 20-12-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn