Inhoudsopgave

Vanaf 1 oktober 2019: wijzigingen in Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en nieuwe procesreglementen

De pilot KEI is 1 oktober 2019 officieel geëindigd. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is daarop met ingang van 1 oktober 2019 aangepast. Wel wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen behouden en worden lopende KEI-procedures volgens de ‘oude’ pilotregels afgewikkeld.

Pilot Kei was amper twee jaar van kracht

Op 1 september 2017 is de pilot KEI (Kwaliteit en Innovatie) in werking getreden voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Bij deze rechtbanken moest in civiele procedures (of ‘handelsvorderingszaken’, procedures met een belang van € 25.000 of meer) digitaal worden geprocedeerd en golden strakkere termijnen. De bedoeling was dat de gemiddelde doorlooptijd van civiele procedures daarmee werd verkort en dat procedures meer gingen voldoen aan de eisen van de 21e eeuw. Amper twee jaar is de pilot KEI van kracht geweest. Vanaf vandaag kunnen er geen nieuwe KEI-procedures meer worden gestart. Daarmee komt er een einde aan het verschil in procesrechtelijke regels tussen de twee genoemde rechtbanken en de overige rechtbanken in Nederland.

Wel wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen definitief gemaakt. Met ingang van 1 oktober 2019 gaat het in ieder geval om de volgende onderdelen:

  • Het pleidooi komt te vervallen (artikel 134 Rv);
  • De regiefunctie van de rechter voor, tijdens en na een mondelinge behandeling wordt versterkt (artikel 87-90 Rv nieuw);
  • Nieuwe procesreglementen voor (i) kanton dagvaardingszaken, (ii) civiele dagvaardingszaken rechtbanken en (iii) handel dagvaardingszaken gerechtshoven.

Zie link voor alle wijzigingen. Een aantal andere wijzigingen die dienen ter modernisering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt naar verwachting per 1 januari 2020 ingevoerd.

Vragen?

Hebt u vragen over de beëindiging van de KEI-wetgeving of heeft u andere vragen over procederen bij de rechtbanken of gerechtshoven? Onze experts helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op met Erik Duinkerke of bel ons op 026 – 352 28 25.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. E.P.C. (Erik) Duinkerke...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn