Inhoudsopgave

Vakantiedagen

Vakantiedagen

Er kan nogal eens discussie ontstaan over het aantal vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, wanneer de werknemer die dient op te nemen en hoeveel de werknemer mag meenemen naar een opvolgend jaar.

Wettelijke vakantiedagen

Werknemers hebben recht op een wettelijk vastgesteld aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Bij een dienstverband van 40 uur per week, heeft de werknemer recht op 20 vakantiedagen per jaar. ATV/ADV-dagen en roostervrije dagen vallen niet onder de vakantiedagen.

Tijdens de vakantie betaalt de werkgever het loon door.

Recht op meer dan de wettelijke vakantiedagen

In de arbeidsovereenkomst of cao kan worden bepaald dat de werknemer recht heeft op meer dan 20 dagen vakantie per jaar, bijvoorbeeld 25 dagen per jaar. Die 5 “extra” dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Vervallen van vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin de werknemer deze heeft opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het kalenderjaar waarin de werknemer deze heeft opgebouwd.

Toestemming van werkgever nodig voor opnemen van vakantie?

De werkgever moet in beginsel instemmen met de verlofaanvraag. De werkgever mag alleen bezwaar maken tegen de verlofaanvraag als de vakantie grote problemen oplevert voor het bedrijf (‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’) of als er een collectieve vakantie geldt binnen het bedrijf.

De werkgever moet de werknemer de mogelijkheid bieden om de wettelijke vakantiedagen in het betreffende jaar op te nemen.

Vakantie bij ziekte of zwangerschap?

Ziekte en zwangerschap mag de werkgever niet als verlof ter zake de wettelijke vakantiedagen aanmerken.

Verplichte vrije dagen?

De werkgever mag verplicht vrije dagen aanwijzen. Dat dient dan wel in de arbeidsovereenkomst te zijn opgenomen.

Wij zijn er voor u!

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u verder over dit onderwerp en meer adviseren. Neem daarom voor verdere informatie of de mogelijkheden die wij u kunnen bieden gerust even contact op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of via de mail arbeidsrecht@dekempenaer.nl en vraag naar een van onze arbeidsrechtspecialisten sectie arbeidsrecht

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Stuur ons een mail om op de hoogte blijven van juridische ontwikkelingen.

Mail
De specialist(en):

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn