Inhoudsopgave

Update wet- en regelgeving arbeidsrecht januari 2022

In dit overzicht stippen wij aan welke nieuwe wet- en regelgeving u te wachten staat. Wij kunnen u uiteraard voorzien van een verdere toelichting en met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet resp. welke actie(s) daarvoor nog nodig is.

Loon per 1 januari 2022

Voor werknemers van 21 jaar en ouder gelden vanaf 1 januari de volgende minima:

 • Per maand: € 1.725,00
 • Per week: € 398,10
 • Per dag: € 79,62

Maximumdagloon en maximummaandloon (het grensbedrag voor de berekening van bepaalde uitkeringen voor (ex)werknemers, zoals de WW-uitkering, Ziektewetuitkering en WIA-uitkering):

 • Per maand: € 4.975,53
 • Per dag: € 228,76

WKR    

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat na 2 jaar van 3% (extra ruimte i.v.m. corona) terug naar 1,7%.Er mag dus nog maar maximaal 1,7% van de fiscale loonsom tot en met €400.000, plus 1,18% van het restant van die loonsom worden gebruikt ten behoeve van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Dit is de ‘vrije ruimte’. Vergoedingen daarboven worden belast met een eindheffing van 80%.

Thuiswerkvergoeding

 • Per 1 januari mag een onbelaste thuiswerkvergoeding worden betaald van maximaal € 2,- per dag teneinde kosten te compenseren die worden gemaakt tijdens het thuiswerken. Denk hierbij aan: water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan, maar er moet gekozen worden of er een onbelaste thuiswerkvergoeding óf een reiskostenvergoeding wordt betaald per werkdag. Hierin kan ook een ‘mix’ plaatsvinden, bijv. een vergoeding voor standaard een aantal vaste kantoor- of thuiswerkdagen te kiezen. Bij structurele wijzigingen dient hiervan uiteraard een aanpassing plaats te vinden.
 • Een vaste onkostenvergoeding blijft mogelijk op basis een onderzoek naar de reële kosten die  werknemers maken.

Kiesrecht ondernemingsraad (OR)

Per 1 januari 2022 hebben werknemers sneller actief en passief kiesrecht voor de OR

 • Actief kiesrecht (stemrecht) 3 maanden na de eerste werkdag
 • Passief kiesrecht (verkiesbaar stellen) 6 maanden na de eerste werkdag.
 • Een uitzendkrachten heeft in het bedrijf van de inlener actief en passief kiesrecht.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Wijzigingen in wet- en regelgeving

Op onze website plaatsen wij updates van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht. Wij kunnen u uiteraard voorzien van een verdere toelichting en met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet en wat dit voor u betekent. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn