Inhoudsopgave

Update wet- en regelgeving arbeidsrecht december 2021

In dit overzicht stippen wij aan welke nieuwe wet- en regelgeving u te wachten staat. Wij kunnen u uiteraard voorzien van een verdere toelichting en met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet resp. welke actie(s) daarvoor nog nodig is.

Klokkenluidersregeling

Per 17 december 2021 geldt de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders. Deze richtlijn is nog niet in Nederland geïmplementeerd maar heeft directe werking. Ingevolge deze richtlijn hebben klokkenluiders bescherming als zij melding doen van:

  • een vermoeden van een misstand
  • inbreuk op het recht van de Europese Unie

Melders die benadeeld zijn hoeven niet aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De werkgever moet aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft. Voorheen viel onder benadeling uitsluitend benadeling in de rechtspositie, zoals schorsing, ontslag, degradatie, onthouden van bevordering, loonsverlaging, verandering van werklocatie. Ingevolge de richtlijn omvat het verbod op benadeling nu élke vorm van benadeling van een klokkenluider, waaronder bijvoorbeeld:

  • het plaatsen op een zwarte lijst
  • het weigeren om een referentie te geven
  • pesten
  • intimideren
  • uitsluiting

Verder is de kring van beschermde personen uitgebreid. Behalve werknemers en ambtenaren worden ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten beschermd. Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten voorzien in een interne meldprocedure.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Wijzigingen in wet- en regelgeving

Op onze website plaatsen wij updates van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht. Wij kunnen u uiteraard voorzien van een verdere toelichting en met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet en wat dit voor u betekent. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn