Inhoudsopgave

Subsidie voor inhuur internationaal advocaat met SIB kennisvoucher

Wist u dat de meeste MKB-ers geen juridisch advies inwinnen voor zij internationaal zaken gaan doen? Vaak zie je dat ze daardoor in de problemen komen of zelfs moeten stoppen. Gelukkig springt de overheid nu bij door maar liefst de helft van de kosten van een advocaat of fiscalist te vergoeden.

Wat?

Sinds kort biedt de overheid de zogeheten SIB kennisvoucher “Starters International Business” aan, waarmee zij mkb-bedrijven wil ondersteunen bij de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur. Met deze voucher is het mogelijk om een vergoeding van 50% van de kosten te ontvangen tot een maximaal bedrag van € 2.500,-. Bij de dienstverlening mag het niet gaan om een routinekwestie, zoals een routinematig belastingadvies.

Voor wie?

Heeft u een mkb-bedrijf dat in Nederland is gevestigd? En wilt u uw bedrijf (verder) positioneren op een buitenlandse markt? In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een SIB voucher. Of u voldoet aan de mkb-voorwaarden is eenvoudig te controleren op de website van de Rijksdienst ondernemend Nederland.

Waarvoor?

Het is verstandig om op tijd juridisch advies in te winnen. U kunt de voucher bijvoorbeeld gebruiken als u contracten laat beoordelen of opstellen of als u uw algemene voorwaarden laat toetsen. Niet alleen zijn de regels voor internationale handel ingewikkeld, rechters passen deze regels vaak extra streng toe. Onlangs bepaalde een rechter strengere eisen voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden en bepaalde clausules daarin. In mijn praktijk kom ik regelmatig tegen dat bedrijven hun algemene voorwaarden internationaal niet rechtsgeldig zijn overeengekomen. Dit heeft soms ernstige consequenties als het bijvoorbeeld gaat om een eigendomsvoorbehoud of de uitsluiting van aansprakelijkheid.

De voucher is ook te gebruiken bij de oprichting van een buitenlandse entiteit. Misschien heeft u ook al een Nederlandse en bijvoorbeeld een Duitse onderneming en wilt u de onderlinge constructies juridisch laten toetsen? Bijvoorbeeld aan de strengere eisen die onlangs in het leven zijn geroepen door de Wet aanpak schijnconstructies? Ook daarvoor kunt u de voucher inzetten.

Kortom, deze voucher is bedoeld voor juridische dan wel fiscale dienstverlening gericht op een duurzame internationalisering.

Hoe?

U kunt een Starters International Business kennisvoucher online aanvragen op de website van de Rijksdienst ondernemend Nederland. Bij de aanvraag moet u een offerte van de juridische of fiscale deskundige met een specificatie en de bedragen van de diensten overleggen. Een CV van de deskundige hoort er ook bij. De overheid wil controleren of de deskundige voldoende ervaring heeft.

Conclusie

U heeft een mkb-bedrijf en wilt internationaal gaan ondernemen of uw positie op een buitenlandse markt verbeteren? Hiervoor heeft u juridisch, dan wel fiscaal advies nodig, niet zijnde een routinekwestie? Aarzel dan niet om de kennisvoucher SIB aan te vragen. Met deze kennisvoucher komt de overheid u tegemoet door een 50% vergoeding voor de inhuur van een internationale advocaat of fiscalist voor uw mkb-onderneming.

Zolang de voorraad strekt…

Let op: als u gebruik wilt maken van een SIB voucher moet u op tijd handelen. Wegens een vast budget voor 2017 worden de vouchers namelijk uitgegeven zolang de voorraad strekt. Op is op!

De link naar de SIB Kennisvoucher vindt u hier. Het is van belang dat uw aanvraag aan alle vereisten voldoet. Wij adviseren en ondersteunen u hierbij graag. Zo kunnen wij u voorzien van de benodigde offerte en CV. Wilt u ook profiteren van de 50% vergoeding door de overheid? Neem dan zo snel mogelijk contact op met mr. Marlene Plaß via m.plass@dekempenaer.nl of via 026-35 22 825.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

RAin mr. M.M. (Marlene) Plaß...

Advocaat en Rechtsanwältin (D)

RAin mr. M.M. (Marlene) Plaß...

Advocaat en Rechtsanwältin (D)

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn