Inhoudsopgave

Product niet goed, maar toch geen geld terug? Dat kan u overkomen als u niet op de juiste manier klaagt!

Geen geld terug als niet op de juiste manier is geklaagd

Als een product niet goed is en u wilt daarover een klacht indienen, zorg ervoor dat u dit op de juiste manier doet. In de praktijk wordt niet altijd goed geklaagd, met verstrekkende gevolgen. De leverancier kan dan de klacht naast zich neerleggen. U vist achter het net, ook al is uw klacht terecht.

Is een product niet goed:

  • controleer in de overeenkomst en de (eventueel) van toepassing zijnde algemene voorwaarden of er een artikel over het klagen is opgenomen. Zo ja, volg dat artikel;
  • is er geen artikel: klaag dan zo snel als mogelijk. Klaag schriftelijk en leg uit wat de klacht is.

Het zou immers zonde zijn dat u geen actie richting de leverancier kunt ondernemen, terwijl het product niet goed is.

Klagen als het product niet goed is

Er hoeft volgens de wet alleen te worden geklaagd wanneer het product niet goed is. Er hoeft niet te worden geklaagd wanneer het product niet is geleverd.
Bij het klagen moet specifiek worden gemeld wat er niet goed is aan het product. Bijvoorbeeld dat de printer niet print. Het is niet voldoende om te melden dat de printer niet goed is.

Termijn van klagen

Een klacht moet worden ingediend binnen een redelijke termijn . Deze termijn hangt af van de omstandigheden, zoals:

  • het nadeel van de leverancier als gevolg van het verstrijken van de tijd;
  • of er onderzoek nodig was om te onderzoeken waarom het product niet goed werkt;
  • de onderlinge verhouding van partijen;
  • de aanwezige juridische kennis van partijen.

Zo kan in bepaalde gevallen de termijn van klagen slechts twee dagen zijn en in andere gevallen enkele weken.

Afspraken over klagen

Waarover, op welke wijze en wanneer geklaagd kan worden is meestal tussen u en de leverancier geregeld in een overeenkomst, of in de (eventueel) van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Of mogelijk zijn hierover aparte afspraken gemaakt.

Klaag tijdig en op correcte wijze

Als een dienst niet goed is geleverd, dient ook goed te worden geklaagd. Als u goed klaagt, kan er richting de leverancier actie worden ingesteld, zoals het vorderen van herstel of schadevergoeding. Check – bij voorkeur vooraf – welke afspraken gelden als u klachten heeft over bijvoorbeeld een product. Bij twijfel over hoe u een klacht in moet dienen, neemt u dan gerust contact met mij op voor advies via telefoonnummer +31 (0)26 3522 824 of per mail j.de.wrede@dekempenaer.nl.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn