Inhoudsopgave

Overgang van onderneming

Een van de meest lastige onderwerpen in het arbeidsrecht is overgang van onderneming. Mocht u hiermee te maken krijgen, dan wordt u geadviseerd om juridisch advies in te winnen.

Wanneer is sprake van overgang van onderneming?

Indien activa (en passiva) van een onderneming worden overdragen aan een andere partij of wanneer er activa (en passiva) van een andere onderneming worden overgenomen, kan sprake zijn van overgang van onderneming.
Voldoende is het dat in het kader van een contractuele betrekking een ander de zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgt over de exploitatie van de onderneming.
Van overgang van de onderneming is sprake, wanneer de overnemer in de situatie komt te verkeren waarin hij dezelfde of vergelijkbare activiteiten kan gaan ontplooien.
Bij de overdracht van aandelen speelt overgang van onderneming geen rol.

Waaraan wordt getoetst?

Bij het overnemen van de exploitatie moet de identiteit van de onderneming bewaard blijven. Dit zal vaak het geval zijn als de vaste activa, handelsnaam, klantenbestand, administratie, personeel, etc. worden overgenomen.
Indien enkel machines of personeel wordt overgedragen, dan dient te worden bekeken of hetgeen is overgedragen een belangrijke factor voor de onderneming is, zodat alsnog sprake is van overgang van onderneming.

Wat zijn de gevolgen van overgang van onderneming?

 

Artikel 7:663 BW               
Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger. Evenwel is die werkgever nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór dat tijdstip.

De rechten en plichten die op het tijdstip van de overgang voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst gaan van rechtswege over op de overnemer. Daarnaast kunnen de werknemers een beroep doen op eventuele gunstiger arbeidsvoorwaarden bij de overnemer.

Een werknemer hoeft niet akkoord te gaan met de overgang van onderneming. In dat geval komt geen arbeidsovereenkomst met de overnemer tot stand en eindigt de arbeidsovereenkomst met de verkoper.

De oude werkgever blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van de overdracht. Deze aansprakelijkheid duurt voort tot een jaar na de overgang. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn