Inhoudsopgave

Ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 geldt de wet betaald ouderschapsverlof (WBO) in, die ervoor zorgt dat een werknemer voor elk kind negen weken betaald ouderschapsverlof kan opnemen. De werkgever hoeft geen loon door te betalen; de werknemer ontvangt een uitkering van het UWV à 70% procent van het voor werknemer geldende dagloon tot maximaal 50 procent van het maximum dagloon, mits het verlof wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Voorts kan de werknemer nog zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof dient te worden opgenomen vóórdat het kind acht jaar is.

In de cao kunnen hierover andere regels staan op basis waarvan de werkgever de uitkering dient aan te vullen resp. wel loon dient door te betalen.

Ook in geval van een adoptie is er recht op betaald verlof gedurende negen weken tijdens het eerste jaar na adoptie, mits het geadopteerde kind jonger is dan 8 jaar.

Tijdens het ouderschapsverlof mag de arbeidsverhouding met de werknemer niet worden aangepast: werknemer behoudt de functie en alle bijbehorende rechten.

De werkgever dient de uitkering aan te vragen voor de werknemer. Dat kan vanaf augustus 2022 via een digitaal formulier op de website van het UWV.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail
De specialist(en):

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn