Inhoudsopgave

Opvolgend werkgeverschap

Opvolgend werkgeverschap houdt in dat de werknemer dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden gaat verrichten maar nu voor een andere werkgever (denk hierbij bijvoorbeeld aan een overname, fusie, outsourcing). Of als een werknemer, die eerder op basis van bijvoorbeeld een uitzendovereenkomst bij de werkgever werkte, rechtstreeks in dienst komt van die werkgever voor dezelfde werkzaamheden.

Bij opvolgend werkgeverschap gaat het om een nieuwe arbeidsovereenkomst met een andere werkgever. Opvolgend werkgeverschap moet dan ook worden onderscheiden van de rechtsfiguur van overgang van onderneming (art. 7:662 BW e.v.). Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaat bij een overgang van de onderneming van de werkgever over op de verkrijger.

Wil sprake zijn van opvolgend werkgeverschap, dan mogen de beide arbeidsovereenkomsten qua identiteit niet teveel verschillen, maar van identiteitsverschil is niet direct sprake als bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden enigszins verschillen of de arbeidsduur niet geheel overeenkomt.

Gevolgen van opvolgend werkgeverschap

Ketenbepaling:

indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap zet de keten van bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten zich voort (en tellen de eerdere arbeidsovereenkomsten mee voor de keten).

Proeftijd:

een proeftijdbeding dat is overeengekomen met een opvolgend werkgever is nietig indien tussen de nieuwe en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de vorige werkgever verkregen inzicht in de hoedanigheden en geschiktheid van de werknemer in redelijkheid aan de nieuwe werkgever moet worden toegerekend.

Transitievergoeding:

de opbouw van de transitievergoeding loopt door bij de nieuwe werkgever. Als bij de overgang naar de opvolgende werkgever reeds een transitievergoeding is betaald, dan kan deze, op grond van het voorgestelde artikel 7:673, vijfde lid, BW overigens wel in mindering gebracht worden op een eventueel op enig moment door de opvolgend werkgever te betalen transitievergoeding.

De opzegtermijn:

deze wordt berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de eerste arbeidsovereenkomst, ongeacht of deze voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gold.

Afwijking

Op grond van artikel 7:668a lid 6 BW kan bij cao van de regeling van het opvolgend werkgeverschap worden afgeweken, maar het is niet de bedoeling dat art. 7:668a lid 2 BW volledig buiten toepassing wordt gesteld.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn