Inhoudsopgave

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

De gronden voor ontbinding

Zowel de werknemer als werkgever kunnen de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat kan enkel in de daartoe bij wet omschreven gevallen, de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW:

 1. Bedrijfseconomische redenen nadat de UWV een ontslagverzoek heeft geweigerd.
 2. De werknemer is langer dan twee jaar ziek (zie langdurige arbeidsongeschiktheid) maar de UWV heeft geen toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.
 3. De werknemer is regelmatig ziek en dat heeft voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen.
 4. De werknemer disfunctioneert
 5. De werknemer heeft verwijtbaar gehandeld of is ernstig nalatig geweest (zie verwijtbaar handelen of nalaten).
 6. De werknemer heeft geweigerd de bedongen arbeid te verrichten wegens ernstig gewetensbezwaar.
 7. Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding.
 8. Andere dan hiervoor genoemde gronden, de zgn. restcategorie.

De procedure bij de kantonrechter

De procedure ziet er kort samengevat als volgt uit:

 1. Indiening verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst (verzoekschrift)
 2. Uitnodiging voor de zitting
 3. Indiening verweerschrift
 4. Zitting bij de kantonrechter
 5. Beslissing kantonrechter
 6. Hoger beroep en cassatie

Transitievergoeding

In beginsel heeft de werknemer bij ontslag recht op een financiële vergoeding, de zgn. transitievergoeding als hij 2 jaar of langer in dienst was.

Kosten

Aan de procedure zijn kosten verbonden: u betaalt zgn. griffierechten. Dat zijn de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter. Daarbij komen de advocaat- en eventueel mediationkosten. Mocht u door de rechter in het ongelijk worden gesteld dan kunt u veroordeeld worden om de proceskosten van de wederpartij te betalen.

Meer informatie

Advocaat

Hoewel een advocaat in deze procedures niet verplicht is, is het wel aan te raden om vooraf deskundig advies te vragen aan en u ter zitting bij te laten staan door een advocaat. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u hierover verder adviseren. Neem gerust contact op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of per mail arbeidsrecht@dekempenaer.nl en vraag naar een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn