Inhoudsopgave

Ongepaste speech op bedrijfsfeest: ontbinding arbeidsovereenkomst

Een werknemer houdt op een bedrijfsfeest een toespraak die de directie allesbehalve gepast vindt. De man vecht het ontslag op staande voet dat daarop volgt met succes aan. Maar de arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen, zoals de werkgever eiste.

Een man werkt als timmerman bij een familiebedrijf. Daar is hij al sinds de oprichting. Als het bedrijf het 25-jarig jubileum viert, wordt er een bedrijfsfeest georganiseerd. Hiervoor zijn behalve medewerkers ook relaties en partners uitgenodigd. Tijdens dit feest houdt de werknemer een speech. Daarin uit hij niet alleen kritiek op zijn werkgever, maar gaat hij ook in op privézaken van de directie en familieleden en beledigt hij een directielid. Dit valt bij de directie niet in goede aarde: de timmerman wordt op staande voet ontslagen.

Roast

De man vraagt de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam om vernietiging van zijn ontslag en eist weer tot het werk te worden toegelaten. Zijn toespraak was een roast, waarin hij met wat ‘voorbeelden en kwinkslagen’ (het ontbreken van) de communicatie in het bedrijf aan de kaak wilde stellen, zegt hij. De werkgever verwijt de man dat hij de directie en (ex-)werknemers grof heeft beledigd, onder meer door hun geloofsbeleving en privéomstandigheden belachelijk te maken. Het ontslag is daarom terecht gegeven, en anders is er in ieder geval reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Geen dringende reden

Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst direct opzeggen om een dringende reden. Dan moet het gaan om daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden verlangd dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. De toespraak van de timmerman levert volgens de kantonrechter geen dringende reden op voor ontslag op staande voet. Over het komische gehalte ervan kan weliswaar verschillend worden gedacht, maar van grove belediging is geen sprake. Een vergelijking die de man maakte (hij vergeleek een gescheiden directielid met ‘een loopse teef’), vindt de kantonrechter wel beledigend en ongepast. Ook al zou zulk grof taalgebruik gebruikelijk zijn op de werkvloer, zoals de man zegt, hij had zich kunnen en moeten realiseren dat het ongepast is om zich tijdens een bedrijfsfeest, met derden erbij, zo uit te spreken over een directielid. Reden voor ontslag op staande voet is deze belediging echter niet, oordeelt de kantonrechter. Daarbij is van belang dat de man probeerde grappig te zijn en al 28 jaar zonder problemen bij deze werkgever werkte. Dat hij zijn toespraak positief eindigde (‘dat hij er toch graag werkt’), telt ook mee.

Duurzaam verstoorde arbeidsrelatie

Maar de kantonrechter ziet wel een grond om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, nu de toespraak heeft geleid tot een verstoorde arbeidsrelatie. De timmerman heeft zijn werkgever ten overstaan van medewerkers, familieleden, relaties en partners te kijk gezet op een manier die niet past bij de opvattingen, normen en waarden van het bedrijf. Achteraf heeft hij wel een excuusbrief gestuurd, maar zijn woorden nam hij niet terug. Ook kan hij niet ongedaan maken dat alle gasten zijn kritiek, de privéomstandigheden van de directie en de belediging hebben gehoord. Dan is het volgens de kantonrechter begrijpelijk dat zijn werkgever het vertrouwen in hem heeft verloren en dat de arbeidsrelatie tussen hen duurzaam is verstoord.

Geen herplaatsing mogelijk

Met zijn roast heeft de timmerman de hele directie en ook andere familieleden tegen zich in het harnas gejaagd, en zich ook bij andere medewerkers impopulair gemaakt. Dit maakt dat herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.

Transitievergoeding

De kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet en ontbindt de arbeidsovereenkomst. Nu gelet de inhoud van de toespraak en de bedoelingen van de man daarbij niet is komen vast te staan dat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft hij wel recht op een transitievergoeding van ruim € 33.800. 

ECLI:NL:RBROT:2023:3755

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2023:3755 10343584 HA VERZ 23-13| 03-05-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn