Inhoudsopgave

Ondernemers: deponeer uw jaarrekening 2018 op tijd, u hebt nog drie maanden!

Bent u ondernemer? Dan hebt u nog drie maanden om uw jaarrekening 2018 te deponeren bij de KvK. 31 december 2019 is de uiterlijke datum. Tenzij u een gebroken boekjaar hebt, dan schuift de uiterste deponeringsdatum gelijk mee op.

Sinds enkele jaren geldt voor de jaarrekening een ‘twaalfmaandentermijn’. Dit betekent dat u de jaarrekening binnen twaalf maanden na het boekjaar publiceert door deze te deponeren bij de KvK. Vóór 2016 was dat nog dertien maanden. De jaarrekening over het lopende boekjaar 2019 deponeert u dus vóór 1 januari 2021.

Er geldt een twaalfmaandentermijn

Belangrijke toevoeging

Denk eraan: het opstellen van de jaarrekening gebeurt door (althans onder de verantwoordelijkheid van) het bestuur en het vaststellen door de aandeelhoudersvergadering (bij nv’s en bv’s), de algemene ledenvergadering (bij een vereniging of coöperatie) of ook door het bestuur (bij een stichting).

1. Als de jaarrekening eenmaal is vastgesteld, moet u deze binnen acht dagen publiceren. Dit kán dus al veel eerder binnen de twaalfmaandentermijn zijn.

Voorbeeld:

  • De jaarrekening over het boekjaar 2018 wordt op 1 december 2019 vastgesteld, dan moet deze uiterlijk op 9 december 2019 worden gedeponeerd.

2. Als alle aandeelhouders ook bestuurder zijn en zij (plus eventuele commissarissen) de jaarrekening ondertekenen. Dan geldt ondertekening door de bestuurders (plus eventuele commissarissen) tevens als vaststelling. De uiterste publicatiedatum kan hierbij dus veel eerder zijn.

Voorbeeld:

  • Alle bestuurders (die dus ook aandeelhouder zijn) ondertekenen de jaarrekening 2018 al op 1 augustus 2019. Dan moet deze dus uiterlijk op 9 augustus 2019 worden gepubliceerd.

Wat als u niet op tijd bent?

Dit geldt als een ‘economisch delict’, een strafbaar feit dus. Toch leert de ervaring dat hierop niet zo streng wordt gehandhaafd. Veel belangrijker is dat de bestuurders bij faillissement een groot risico lopen op bestuurdersaansprakelijkheid.

Niet op tijd? Dit kan gevolgen hebben

De curator onderzoekt namelijk altijd of er aan alle administratie- en publicatieverplichtingen is voldaan. En of dat tijdig is gebeurd. Ging dit ergens mis in de drie jaar vóór het faillissement? Dan kan de curator de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het hele boedeltekort. Dat kan flink in de papieren lopen.

Voorbeeld:

  • De bv ‘Jansen & Co’ wordt op 1 september 2019 failliet verklaard.
  • De curator stelt vast dat de jaarrekening over 2017 pas op 1 maart 2019 is gepubliceerd (dus niet vóór 1 januari 2019).
  • Dit is te laat.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het (tijdig) vaststellen, goedkeuren en/of publiceren van de jaarrekening? Neem vrijblijvend contact met ons op: bel 026 352 28 88 of e-mail ondernemingsrecht@dekempenaer.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. E.P.C. (Erik) Duinkerke...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn