Inhoudsopgave

Omgangsregeling, zorgregeling | Echtscheiding met kinderen

Omgangs- en zorgregeling

Als ervaren familierechtadvocaten delen wij uw zorgen en zijn wij een baken in de mist. Onze ervaring leert dat niet alles is zoals het lijkt en prachtige papieren regelingen in de praktijk uit kunnen lopen op een ramp. Wij denken daarom graag met u mee. De zorg voor en omgang met uw kinderen tijdens en na de scheiding heeft bij ons derhalve hoge prioriteit. Het leven van uw kinderen staat (ook) op de kop. Hun leven dient desondanks, zo normaal mogelijk door te gaan. Goed contact met uw kinderen is daarbij van groot belang. Ieder kind heeft ouders nodig en wil in principe met beide ouders goede contacten onderhouden. Uw kinderen willen niet kiezen.

Een goede regeling is echter voor ieder kind anders. Standaard omgang bestaat dan ook niet. Het is daarom dat wij veel tijd besteden aan het tot stand brengen van een goede zorgregeling, maatwerk; een regeling waar u in de praktijk mee uit de voeten kunt; een regeling die ook de vakanties goed regelt. Tips vindt u hier.

Het geniet altijd de voorkeur om middels overleg met de andere ouder tot goede afspraken te komen. Wij helpen u bij het doen van een voorstel of plannen een viergesprek in. Lukt het niet in overleg, dan voeren wij met volle overtuiging de procedure voor u. Het belang van uw kinderen staat daarbij centraal. Zo nodig schakelen we hulpverleners vanuit ons netwerk of van daarbuiten in, vragen we hen om advies, steeds gericht op de specifieke situatie van u en uw kinderen. Het doen van onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming of het laten benoemen van een bijzondere curator kan ook een optie zijn. Daarvoor is echter wel toestemming van de rechter nodig. Tenslotte kan het opstarten van een communicatietraject bij een hulpverleningsinstantie een oplossing bieden voor ouders die er – ook met hulp van advocaten en/of andere deskundigen – niet uit komen. Er zijn diverse mogelijkheden op dit gebied, zoals Ouderschap Blijft, Kinderen uit de Knel, Yes, de Kiescoach, Dees, enz. Wij onderhouden goede contacten met coaches en jeugdhulpverleners en kunnen u de weg hierin wijzen. Let wel, voor doorverwijzing naar de jeugdhulpverlening, is altijd een verwijzing van huisarts of wijkcoach nodig van de ouder(s) die bekleed zijn met het gezag.

Viergesprek

Een viergesprek is een gesprek tussen u beiden als (ex) echtgenoten resp. ouders in bijzijn van ieders advocaat. Tijdens het viergesprek wordt gesproken over de situatie. Daarbij zoeken wij mee naar oplossingen. Waar mogelijk worden afspraken gemaakt. Het gesprek vindt normaliter plaats op het kantoor van één van de advocaten, maar kan ook op een neutralere plaats worden gevoerd.

Ouderschap Blijft

Ouderschap Blijft is een hulpverlenend traject waarbij ouders worden ondersteund door professionals. Meer informatie vindt u o.a. hier. Er zijn echter talloze aanbieders van Ouderschap Blijft. Aanmeldingen verlopen altijd via het wijkteam, de huisarts of andere jeugdhulpverleners.

Kinderen uit de Knel

Wanneer u in een vechtscheiding geraakt lopen uw kinderen een groot risico. Zij raken verwikkeld in een loyaliteitsconflict, hetgeen schadelijk is voor hun ontwikkeling. Voor deze ouders en hun kinderen is ‘Kinderen uit de Knel’ ontwikkeld. Meer informatie vindt u hier. Diverse jeugdhulpverleningsinstanties in Arnhem en omgeving bieden dit hulpverleningstraject aan. Aanmeldingen verlopen altijd via het wijkteam, de huisarts of andere jeugdhulpverleners.

Kies-coach

De Kies-coach is er voor het kind dat – altijd ongewild – betrokken is geraakt in een scheiding. Kinderen van groep 4 t/m 8 worden geholpen om te gaan met de situatie. In ons Helianthusnetwerk (echtscheidingsdesk) vindt u kies-coaches. Wij maken graag een afspraak voor u.

Dees

De Dees methodiek is een redelijke nieuwe aanpak van vechtscheidingen. Ouders en kinderen worden gedurende een seizoen begeleid en ontlast middels hun eigen sociaal netwerk, dit alles onder begeleiding van een Dees-coach.

Huisarts, Wijkcoach

Een verwijzing naar (jeugd)hulpverlening dient afgegeven te worden door de huisarts of wijkcoach. De wijkcoach maakt onderdeel uit van het wijkteam van uw gemeente. Via uw gemeente kunt u nadere informatie over uw wijkteam vinden.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn