Inhoudsopgave

Na de zomervakantie gaat je kind naar de middelbare school. Een nieuwe fase in het leven van het kind!

Financieel verandert er ook veel: boeken moeten worden aangeschaft, maar misschien ook wel een laptop of telefoon. Vaak draagt je kind ook nog eens een beugel en krijg je te maken met kosten voor het openbaar vervoer. Deze kosten zijn incidenteel, maar zorgen wel voor een grote financiële last.

Dit kan voor gescheiden ouders voor discussies zorgen: wie moet nou wat betalen?

Wat staat er in het ouderschapsplan?

Als ouders hebben jullie – als het goed is – een ouderschapsplan opgesteld waar onder meer ook de financiële bijdrage is vastgelegd. Het kan zijn dat in dat artikel specifieke afspraken zijn gemaakt over extra kosten voor jullie zoon of dochter. Bijvoorbeeld dat jullie naar rato van jullie draagplicht de schoolkosten betalen. Dit kan natuurlijk voor wat discussies zorgen, maar duidelijk is wel dat er een bijdrage gedaan moet worden.

Misschien hebben jullie buiten het ouderschapsplan om afspraken gemaakt over de bijdrage voor een fiets. Ondanks dat deze afspraken niet door de rechter zijn vastgelegd, zijn ze wel bindend.

Geen aanvullende financiële afspraken

Het kan ook zijn dat jullie geen afspraken hebben gemaakt over deze zaken of dat de rechter in een procedure de hoogte van de kinderalimentatie heeft bepaald.

In dat geval is de hoofdregel dat de ouder waar het kind zijn of haar hoofdverblijf heeft de kosten van verzorging en opvoeding draagt. Die ouder ontvangt dan vaak ook kinderalimentatie en de kinderbijslag. Deze ouder kan dan vragen om een extra bijdrage, maar het doen van een extra bijdrage is geen verplichting.

3 tips

Hoe kun je deze situatie voorkomen of hoe ga je er mee om?

  1. Maak in je ouderschapsplan al afspraken over school- en studiekosten. Ook al duurt het nog  lang voordat je kind naar het voortgezet onderwijs gaat of gaat studeren. Je kunt discussies hierover maar beter voor zijn.
  2. Samen onderling of via een mediator alsnog afspraken maken over deze kosten en deze afspraken op papier zetten.
  3. Misschien zijn er redenen om de kinderalimentatie te laten aanpassen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een wijziging in de zorgregeling, het inkomen van één van de ouders of vanwege speciale behoeften of talenten bij jullie kind. Laat je hierover adviseren.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Gratis online familierechtspreekuur

U kunt geheel vrijblijvend al uw vragen over scheiden, omgang, alimentatie, huwelijkse voorwaarden en erfrecht aan ons voorleggen. Ons inloopspreekuur is komen te vervallen, maar het is wel mogelijk om telefonisch of videobellen, bijv. via WhatsApp, vragen te stellen. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn