Inhoudsopgave

Medische behandeling van kinderen

Kinderen tot 12 jaar

Wie beslist?

Kinderen tot 12 jaar mogen niet zelf beslissen over hun behandeling.

Hun ouders beslissen voor hen en moeten samen toestemming geven voor de behandeling. Uiteraard zullen zij de mening van het kind wel bij hun besluitvorming betrekken. De hulpverlener zal daar ook naar vragen. Als een hulpverlener vindt dat het besluit van de ouders niet in het belang van het kind is, dan hoeft de hulpverlener de behandeling niet uit te voeren.

Wanneer ouders verschillende meningen hebben, kan de hulpverlener in bepaalde gevallen toch (be)handelen! Het belang van het kind, speelt hierbij een belangrijke rol.

Als ouders toestemming voor een bepaalde behandeling weigeren en het kind komt in gevaar, dan mag de hulpverlener niet zelfstandig besluiten toch te gaan behandelen. De hulpverlener zal dan een maatregel van de Raad voor de Kinderbescherming moeten vragen.

Kortom, het kind tot 12 jaar heeft geen beslissingsbevoegdheid. Ouders moeten toestemming geven voor de behandeling van het kind.

Recht op informatie

Wel heeft het kind recht op een voor hem begrijpelijke uitleg over wat er gaat gebeuren tijdens een behandeling. Ouders daarentegen krijgen volledige uitleg over de behandeling.

Inzage in het medisch dossier

Ouders hebben het recht op inzage in het medisch dossier van hun kind of zij kunnen een kopie krijgen van het dossier. Wanneer inzage niet in het belang van het kind is, dan mag de hulpverlener inzage weigeren. De hulpverlener mag kinderen onder de twaalf jaar niet zelf inzage geven in het dossier. Wel kunnen ouders het dossier aan het kind laten lezen.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar

Wie beslist?

Voor een behandeling moeten zowel het kind als de ouders toestemming geven. Wanneer het kind of de ouders de toestemming weigeren, dan mag de behandeling niet plaatsvinden, tenzij de behandeling ‘kennelijk nodig is’ om ernstig nadeel voor het kind te voorkomen.

Wanneer het kind niet wil dat de ouders geïnformeerd worden over een bepaalde behandeling, kunnen de ouders geen toestemming geven. In dat geval zal de hulpverlener zelf moeten beslissen of hij gaat behandelen of niet. De hulpverlener dient zelf een keuze te maken of het kind dit voor zichzelf kan afwegen en beslissen. Als dat zo is, kan toestemming van de ouders achterwege blijven.

Als het kind de behandeling niet wil maar de ouders wel, dan kan niemand het kind dwingen de behandeling te ondergaan. De hulpverlener mag niet behandelen. De hulpverlener zal wel moeten nagaan of het kind de gevolgen van zijn beslissing kan overzien. De hulpverlener zal moeten zoeken naar een mogelijkheid die het kind wel wil accepteren.

Recht op informatie

Zowel het kind zelf als de ouders hebben recht op volledige informatie van de hulpverlener.

Inzage in het medisch dossier

Zowel het kind als de ouders kunnen inzage krijgen in het medisch dossier. Het kind kan dat ook alleen vragen. De hulpverlener zal dat toestaan, maar wel afhankelijk van de leeftijd en of het kind in staat is het dossier te begrijpen. Kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen bezwaar maken tegen inzage in hun dossier door de ouders.

Jongeren vanaf 16 jaar

Wie beslist?

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde patiëntenrechten als volwassenen. Jongeren kunnen zelf een hulpverlener benaderen en zelf afspraken maken over een medische behandeling. Toestemming van zijn ouders is niet nodig. Zelfs als de hulpverlener en de ouders een behandeling medisch noodzakelijk vinden, dient de hulpverlener de mening van de jongere te respecteren. Als de jongere een behandeling niet wil, dan zal deze niet plaatsvinden.

Recht op informatie

De jongere heeft recht op volledige informatie. Ouders zullen de informatie niet meer krijgen, tenzij de jongere toestemming geeft aan de hulpverlener om de informatie te delen. Toestemming voor een behandeling geeft de jongere zelf; de toestemming van de ouders is niet meer nodig.

Inzage in het medisch dossier

Inzage in het medisch dossier kan de jongere zelf vragen. Hij heeft daarvoor geen toestemming nodig van zijn ouders. De ouders mogen het dossier van de jongere ook niet inzien indien de jongere hiervoor geen toestemming heeft.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Gratis online familierechtspreekuur

U kunt geheel vrijblijvend al uw vragen over scheiden, omgang, alimentatie, huwelijkse voorwaarden en erfrecht aan ons voorleggen. Ons inloopspreekuur is komen te vervallen, maar het is wel mogelijk om telefonisch of videobellen, bijv. via WhatsApp, vragen te stellen. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn