Inhoudsopgave

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

Hoe is het nu?

Het blijkt in de praktijk een belemmering voor het aanbieden van een vast contract: de langdurige loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Werkgevers zijn in Nederland verplicht om bij ziekte van de werknemer in de eerste twee jaar het loon voor het grootste deel door te betalen. Daarnaast is de werkgever, samen met de werknemer, verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer in het eigen (eventueel aangepaste) werk of andere passende arbeid. Vooral voor kleine werkgevers is dit, zelfs als ze verzekerd zijn tegen dit ziekteverzuim, een kopzorg. Wanneer na 2 jaar ziekte bij de WIA-aanvraag blijkt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingezet voor de re-integratie (de RIV-toets), kan UWV een loonsanctie opleggen. De werkgever moet dan nog eens maximaal 1 jaar lang het loon doorbetalen aan de zieke werknemer.

Wat gaat er veranderen?

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vond het tijd voor maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper moeten maken om loon door te betalen bij ziekte. Hij heeft hierover afspraken gemaakt met de werkgeversorganisaties. Op 20 november 2018 hebben zij een convenant getekend met het Verbond van Verzekeraars.

Het pakket aan maatregelen ziet er als volgt uit:

1. MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Er komt per 1 januari 2020 een ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’, waardoor kleine werkgevers optimaal worden ontzorgd. Dit nieuwe verzekeringsproduct gaat niet alleen dekking bieden tegen het financiële risico van ziekteverzuim, maar ook voorzien in hulp aan de werkgever bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Volgt de werkgever de adviezen van de verzekeraar op, dan komt een eventuele loonsanctie niet voor zijn rekening (maar voor die van de verzekeraar).

2. Tegemoetkoming kosten loondoorbetaling

Werkgevers ontvangen vanaf 2021 een ‘loondoorbetalingskorting’ op de premieheffing van in totaal 450 miljoen euro. Met name kleine werkgevers zullen hiervan profiteren. Zij kunnen de korting gebruiken voor bijvoorbeeld de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

3. Advies bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets

In de praktijk leidt de RIV-toets tot grote onzekerheid bij werkgevers. UWV kan zo maar tot een andere inschatting komen dan de bedrijfsarts en daardoor een loonsanctie opleggen. Dit is heel vervelend omdat werkgever en werknemer het re-integratietraject inrichten op het advies van de bedrijfsarts. De minister onderkent dit nu en wil ervoor zorgen dat UWV het medisch advies van de bedrijfsarts niet meer kan herroepen. Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert het kabinet tien miljoen euro in een kwaliteitsverbetering.

4. Verbeteren transparantie

Werkgevers vinden de wijze waarop UWV beslissingen neemt over re-integratie niet altijd transparant. De minister gaat daarom al in de eerste helft van 2019 in gesprek met het UWV over de wijze waarop de RIV-toets plaatsvindt. Speciaal aandachtspunt daarbij is ook de wijze waarop UWV rekening houdt met de juist bij kleine werkgevers beperkte mogelijkheden voor andere werkzaamheden.

5. Meer grip op het ‘tweede spoor’

Het ‘tweede spoor’ is re-integratie bij een andere dan de eigen werkgever. Door de bovenstaande maatregelen krijgen werkgevers meer zekerheid over de inzet van het tweede spoor en kunnen zij samen met de werknemer een plan maken. De werknemer krijgt daarbij een grotere rol dan nu. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.

6. Beperken cao-afspraken loonsuppletie

Naast dit pakket aan maatregelen ziet de minister ruimte voor de werkgevers- en werknemersorganisaties om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijke loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige loon.

Vragen of advies over ziekteverzuimdossier

Van de bovenstaande maatregelen heeft u in 2019 helaas nog geen profijt. U kunt over een nieuw of reeds lopend ziekteverzuimdossier dat u zorgen baart wel contact opnemen met een van onze specialisten. Wij zijn u graag met raad en daad van dienst. Neem gerust contact op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of per mail arbeidsrecht@dekempenaer.nl en vraag naar een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn