Inhoudsopgave

Koopwoning | Huurwoning

Koopwoning

Indien er sprake is van een koopwoning, speelt de vraag wie eigenaar is van deze woning en op wiens naam de hypotheek en eventuele polissen/verzekeringen staan. Wij luisteren vervolgens naar uw wensen met betrekking tot de woning. Kort gezegd zijn er voor wat betreft de eigendom 3 opties:

  1. de woning wordt verkocht;
  2. de woning wordt aan één van de eigenaren toegedeeld;
  3. de woning blijft onverdeeld.

Veelal speelt de waarde van de woning en de omvang van de hypotheek bij het maken van een keuze een belangrijke rol. Ook de afwikkeling van andere elementen van de huwelijksgemeenschap of huwelijkse voorwaarden zijn hierbij van belang. Tenslotte is de financiële positie van partijen een belangrijke factor. Kunt en wilt u de ander uitkopen? Krijgt u een nieuwe hypotheek (mede gelet op de bijleenregeling)? Bent u in staat de lasten van de woning te dragen? Wij voorzien u van deskundig advies zodat u een goede afgewogen keuze kunt maken. Wij helpen u met de onderbouwing van de keuze naar uw partner en doen een goed onderbouwd voorstel, dat ook in de praktijk zijn werk doet.

De hiervoor te maken keuze kan overigens los staan van de vraag wie er in de woning blijft wonen. In de praktijk zal de eigenaar in de woning gaan/blijven wonen, maar alle varianten zijn mogelijk, mits goede en heldere afspraken worden gemaakt en vastgelegd en deze op correcte wijze bij de fiscus worden aangegeven. In alle gevallen dient goed overdacht te worden wie welke kosten van de woning betaalt tijdens de periode van scheiding, maar ook daarna. Kiest u voor verkoop en vertrekt één van u uit de woning, wie betaalt dan wat? En wat als u allebei uit de woning vertrekt? hoe geeft u de situatie op uw aangiftebiljet aan?

In de praktijk zien wij dat het hier regelmatig mis gaat. Wij helpen u problemen te voorkomen.

Wij leveren full service en kunnen u ook hierbij van dienst zijn. Zo nodig doen wij een beroep op ons netwerk van de Echtscheidingsdesk HelianthusTenslotte geldt bij iedere afspraak dat naast goede advisering, goede vastlegging van afspraken van essentieel belang is. Afspraken moeten bovendien in de praktijk uitvoerbaar zijn en, waar nodig, afgedwongen kunnen worden. U mag er op vertrouwen dat onze deskundigheid u hier niet in de steek laat. Een procedure is onvermijdelijk wanneer u samen geen afspraken over de woning kunt maken. De rechter zal beslissen, zo nodig in kort geding. Een kort geding is een spoedprocedure voor dringende zaken, die niet kunnen wachten totdat in een bodemprocedure is beslist. Normaliter is er in deze procedure binnen enkele weken een zitting en binnen 14 dagen daarna een uitspraak. In de lopende of nog volgende bodemprocedure wordt op een (veel) later moment een definitieve uitspraak gedaan. Deze kan hetzelfde zijn als in kort geding, maar ook anders.

Huurwoning

Indien u in een huurwoning woont, kan normaliter één van u in de woning blijven wonen of vertrekt u beiden. In het eerste geval dient de tenaamstelling van het huurcontract gewijzigd te worden tenzij degene die blijft wonen reeds alleen huurder is. Wanneer u beiden uit de huurwoning vertrekt, dient de huur door de huurder(s) te worden opgezegd. De datum waartegen u opzegt dient in overleg tot stand te komen. Er dienen afspraken gemaakt te worden over de betaling van de huurlasten tot het moment waarop de één of de ander dan wel u beiden vertrekt uit de huurwoning.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn