Inhoudsopgave

Ketenregeling, arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd

Wanneer wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Per 1 juli 2015 is de ketenregeling aangepast. De ketenregeling regelt hoeveel contracten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten, voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

De nieuwe regeling luidt:

(a) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd of (b) meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Kortom, maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd binnen 2 jaar. Wordt er aansluitend een nieuw contract gesloten dan ontstaat er een vast dienstverband. Dit kan voorkomen worden door een contractloze periode van zes maanden in acht te nemen.

Er gelden afwijkingen op de nieuwe ketenregeling

In de van toepassing zijde cao kan een afwijkende regeling zijn opgenomen. Ook kunnen wijziging van een functie of verandering van werkgever een positief of negatief effect hebben op de ketenregeling.

Controleer goed of een verlenging voor bepaalde tijd nog mogelijk is!

Het is van belang om op tijd vast te stellen of nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangeboden. Indien niet tijdig advies wordt ingewonnen, dan kan dat tot gevolg hebben dat er ongewenst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Nu het door de Wet Werk en Zekerheid moeilijker is geworden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nadelige gevolgen hebben voor een werkgever.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print

We zijn er voor u!

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u verder adviseren.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail
De specialist(en):

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn