Inhoudsopgave

Kan ik in Nederland scheiden als ik in het buitenland woon?  

Stel: je bent een Nederlandse en bent getrouwd met een Duitse man. Je woont samen in Duitsland. Kun je dan scheiden in Nederland?

Of denk aan de volgende situatie: beide echtgenoten wonen in Nederland, maar hebben niet de Nederlandse nationaliteit. Kunnen ze dan bij de Nederlandse rechter terecht voor hun scheiding?

Als er sprake is van internationale factoren en je wilt een scheiding bij de Nederlandse rechter aanvragen, dan hangt het van de omstandigheden af of de Nederlandse rechter bevoegd is.

In de volgende omstandigheden kun je via de Nederlandse rechter scheiden:

  1. Beide echtgenoten wonen in Nederland, maar hebben niet de Nederlandse nationaliteit.
  2. Als je samen de scheiding aanvraagt, dan moet één van jullie in Nederland wonen.
  3. Jullie hebben beiden de Nederlandse nationaliteit, maar zijn woonachtig in het buitenland.
  4. Jullie woonden beiden tot aan de scheidingsaanvraag in Nederland en één van jullie blijft hier wonen.
  5. De echtgenoot die de scheiding niet heeft aangevraagd woont in Nederland en de aanvrager van de scheiding woont in het buitenland.
  6. Degene die de scheiding aan wil vragen heeft de Nederlandse nationaliteit en woont ten minste zes maanden in Nederland.
  7. Degene die de scheiding aan wil vragen en niet de Nederlandse nationaliteit heeft woont tenminste één jaar in Nederland.

Is één van bovenstaande situaties van toepassing dan kan bij de Nederlandse rechter het verzoek tot echtscheiding door een advocaat worden ingediend.

Let wel: dat de rechter bevoegd is om kennis te nemen van de scheidingsaanvraag en de echtscheiding kan uitspreken maakt nog niet dat het Nederlandse recht op alle facetten van de scheiding van toepassing is. Welk recht van toepassing is op het huwelijks vermogensrecht, de alimentatie of de zorgregeling hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden.

Is er sprake van een internationale scheiding en wil je samen afspraken maken? Of heb je een advocaat nodig bij een internationale scheiding? Laat je voorlichten over de mogelijkheden en neem contact met ons op.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Gratis online familierechtspreekuur

U kunt geheel vrijblijvend al uw vragen over scheiden, omgang, alimentatie, huwelijkse voorwaarden en erfrecht aan ons voorleggen. Ons inloopspreekuur is komen te vervallen, maar het is wel mogelijk om telefonisch of videobellen, bijv. via WhatsApp, vragen te stellen. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn