Inhoudsopgave

Informatie- en boedelafdrachtverplichting niet nagekomen: schuldsaneringsregeling eindigt tussentijd

Een man met een schuldsaneringsregeling informeert de bewindvoerder niet goed, terwijl hij daartoe volgens de regeling wel verplicht is. Aan zijn boedelafdrachtplicht houdt hij zich ook niet. Dan moet hij op de blaren zitten: de regeling wordt tussentijds beëindigd.

Een man zit in de schuldsanering. Zijn bewindvoerder wil dat deze regeling tussentijds wordt beëindigd en dient daarvoor een verzoek in bij de rechter-commissaris. Die stemt ermee in. Zowel de man als de bewindvoerder en de beschermingsbewindvoerder worden door de rechtbank Rotterdam over de zaak op zitting gehoord.

Actieve houding

De schuldsaneringsregeling biedt een schuldenaar in een problematische schuldensituatie de mogelijkheid na anderhalf jaar een schone lei te krijgen (voor 1 juli 2023 was dit nog drie jaar). Daartegenover gelden voor hem verschillende verplichtingen. Zo moet hij tijdens de regeling de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd informeren en zijn inkomen boven het vrij te laten bedrag afdragen aan de boedelrekening. Verder moet hij zich aantoonbaar tot het uiterste inspannen om fulltime baan te werken. Daarnaast mag hij tijdens de regeling geen bovenmatige nieuwe schulden laten ontstaan. Van de schuldenaar wordt een actieve houding verwacht bij het naleven van deze verplichtingen. 

Verplichtingen niet nagekomen

Volgens de bewindvoerder heeft deze man zich niet aan de informatieverplichting gehouden en ook niet aan de boedelafdrachtplicht. Evenmin is hij de verplichting nagekomen om geen nieuwe schulden te maken. Tijdens de schuldsaneringsregeling heeft hij de bewindvoerder namelijk niet verteld dat hij twee auto’s had. Zijn ex-werkgever had een auto voor hem gekocht, die op naam is gezet van de ex-partner van de man. Deze auto heeft de man daarna ingeruild voor een andere. De aanschafwaarde van die nieuwe wagen was € 5.300, waarvan zijn partner € 3.600 betaalde. Vervolgens verkocht de man deze auto weer terug aan de garage en kreeg hij volgens de bewindvoerder van de garagehouder het aankoopbedrag van € 5.300 cash in zijn handen. Dit blijkt niet alleen uit een factuur van de garagehouder, maar ook uit WhatsAppgesprekken tussen de man en zijn ex. Met die € 5.300 heeft de man zijn ex niet terugbetaald en het geld is evenmin aan de boedel afgedragen. Hierdoor is sprake van een nieuwe schuld bij de ex-partner van € 3.600 en een boedelachterstand van € 6.370.

Wraak

De man ontkent daarentegen contant geld te hebben gekregen voor de terugverkoop van de auto. Hij stelt ook niet bevoegd te zijn om de auto terug te verkopen aan de garage, nu deze op naam van zijn ex-partner stond. De appjes zou zijn ex met zijn telefoon aan zichzelf hebben verstuurd. Uit wraak, denkt hij. Verder wijst hij de rechtbank erop dat de garagehouder en zijn ex-partner familie van elkaar zijn. 

Schenkingen

De man stelt voor de achterstand in te lopen met schenkingen van zijn vader. Maar dat vindt de bewindvoerder geen goed idee: dit strookt niet met de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling. Krijgt de schuldenaar de kans om de achterstand aan te zuiveren, dan moet hij dat doen vanuit het vrij te laten bedrag. De beschermingsbewindvoerder vindt dat de schenkingen van de vader niet als gift moeten worden gezien. Daarmee zou de man in de komende anderhalf jaar extra kunnen aflossen. Maar wat ook zou kunnen, is dat zijn vader meerdere vaste lasten van de man voor zijn rekening neemt. De man is goed op weg, vindt deze bewindvoerder, en tussentijdse beëindiging van de regeling zal alleen maar meer problemen geven. 

Informatieplicht geschonden

Volgens de rechtbank heeft deze man zich niet naar behoren aan de verplichtingen gehouden die gelden bij de schuldsaneringsregeling, die ook niet licht moeten worden opgevat. Zo staat vast dat hij zich niet aan zijn informatieverplichting heeft gehouden, nu hij de bewindvoerder niet op de hoogte heeft gesteld van de € 5.300 dat hij kreeg na de autoverkoop. Dat hij dit geld contant heeft gekregen, is volgens de rechtbank voldoende aannemelijk geworden. Zo staat er op de overgelegde factuur ‘kas voldaan’. En uit een appje van dezelfde datum stuurt de man zelfs een foto door van het cashgeld dat hij kreeg. Dat de garagehouder en zijn ex-partner familie zijn, heeft hij niet aangetoond.

Nieuwe bovenmatige schuld

Verder staat vast dat er een boedelachterstand is, die volgens de bewindvoerder € 6.370 bedraagt. Daarbovenop heeft de man een nieuwe bovenmatige schuld laten ontstaan van € 3.600. Dat dit hem niet kan worden verweten, is onvoldoende aannemelijk geworden. De rechtbank wijst er daarbij op dat de man, sowieso na het verhoor door de rechter-commissaris, van de verplichtingen moet hebben geweten. Schenkingen van zijn vader lossen dit niet op, aldus de rechtbank, nu die volgens de wet worden beschouwd als inkomen die in de boedel valt. De schuldsaneringsregeling van de man wordt dan ook beëindigd.

ECLI:NL:RBROT:2023:5416

Bron:Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:5416 C/10/21/243 | 22-06-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn