Inhoudsopgave

Herstructureringsdeskundige moet vertrouwen herwinnen van schuldeisers

Een bedrijf, dat tijdelijk in de financiële problemen zit maar verder wel levensvatbaar is, kan in de Whoa-procedure om een zogenoemde herstructureringsdeskundige verzoeken. Die moet het schuldeisersakkoord voorbereiden en dit aanbieden aan de crediteuren en aandeelhouders.

Een vennootschap houdt zich bezig met de productie van prefab gevelpanelen. Een tweetal projecten is echter verlieslatend. Er is niet goed gecalculeerd; inkoopkosten en rentes zijn sterker gestegen dan voorzien. Verder is er een nieuwe techniek toegepast en dat bracht onverwachte financiële tegenslag met zich mee. Daardoor kan de BV haar kortlopende schulden niet meer betalen. De verhuurder van het bedrijfspand wil niet langer op betaling wachten en dient een faillissementsverzoek in.

Whoa-procedure

De BV wil een faillissement voorkomen en begint een Whoa-procedure. Dat moet mogelijk zijn: de bedrijfsvoering is renderend, de projectbeheersing is verbeterd, er wordt beter gecalculeerd en de orderportefeuille is gevuld met winstgevende projecten. Daarmee kan de BV al haar schulden betalen, maar dat kost tijd. De BV verzoekt de rechtbank Oost-Brabant een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze moet, zo hoopt de BV, het vertrouwen van de schuldeisers herwinnen om zo in een afkoelingsperiode tot een akkoord met hen te komen. De meerderheid van de schuldeisers heeft daar vertrouwen in, ook de verhuurder van het bedrijfspand draait nu om.

Herstructureringsdeskundige

Op grond van de Wet homologatie onderhands akkoord kan een BV om een herstructureringsdeskundige verzoeken, als dit verzoek is gedaan door de schuldenaar en als deze verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken. De BV moet dus wel haar lopende verplichtingen kunnen betalen. De rechtbank ziet in dat deze BV daaraan voldoet. Zonder herstructurering van de schulden ligt een faillissement in het verschiet. De rechtbank wijst het verzoek om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige toe en kondigt de verzochte afkoelingsperiode van vier maanden af. Gedurende deze afkoelingsperiode mogen derden geen verhaal halen op goederen die tot het vermogen van de BV behoren en kan de BV het schuldeisersakkoord voorbereiden.

Opdracht

De herstructureringsdeskundige krijgt een speciale opdracht: scherp in de gaten houden of de lopende verplichtingen tijdens de afkoelingsperiode inderdaad worden voldaan. Lukt dat niet of wordt het niet mogelijk een akkoord tot stand te brengen, dan zal de herstructureringsdeskundige om intrekking van zijn aanwijzing moeten verzoeken. Het Whoa-traject kan dan niet voortduren.

Vertrouwen

Vervolgens moet de rechtbank bepalen wie de herstructureringsdeskundige wordt. De Faillissementswet bepaalt dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uitvoert. Een herstructureringsdeskundige kan bijdragen aan het voorkomen van een schijn van belangenvermenging of om het vertrouwen van de schuldeisers in het proces en daarmee de slagingskansen te vergroten. De schuldenaar, die om een herstructureringsdeskundige verzoekt, moet twee of drie namen van mogelijke herstructureringsdeskundigen aandragen, samen met hun offertes. Uit deze offertes kiest de rechtbank een persoon – in dit geval iemand die over competenties beschikt die voor deze specifieke casus van belang zijn.

Bedrag

Vervolgens stelt de rechtbank het bedrag vast dat de werkzaamheden van de herstructureringsdeskundige ten hoogste mogen kosten (€ 19.286). De rechtbank kan dit bedrag gedurende het proces en op gemotiveerd verzoek van de herstructureringsdeskundige, eventueel verhogen.

ECLI:NL:RBOBR:2023:6098

Bron:Rechtbank Oost-Brabant | jurisprudentie | ECLI:NL:RBOBR:2023:6098 C/01/397978 FT RK 23/588 | 09-11-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn