Inhoudsopgave

Herstructureringsdeskundige moet echt onafhankelijk en onpartijdig zijn

In een Whoa-procedure moet het bedrijf in moeilijkheden een schuldeisersakkoord voorbereiden. Dat gebeurt door een zogenoemde herstructureringsdeskundige. De rechtbank zal iemand alleen benoemen als die onpartijdig en onafhankelijk is. Dat was in deze zaak rond voetbalclub Vitesse niet het geval.

De Arnhemse voetbalclub Vitesse verkeert in financieel zwaar weer en dreigt failliet te gaan. De club doet een beroep op de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa). Ze werkt aan een herstructureringsplan dat voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen moet zijn afgerond. De club levert bij de rechtbank Gelderland ook twee offertes in van twee mogelijke herstructureringsdeskundigen die het Whoa-akkoord moeten voorbereiden.

Schulden herstructureren

Een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige wordt toegewezen als de schuldenaar (Vitesse) in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. Ook al kan de club aan haar lopende verplichtingen voldoen, dan is er geen realistisch perspectief om een toekomstige insolventie af te wenden. Daarvoor moeten de schulden worden ‘geherstructureerd’.

Onpartijdig en onafhankelijk

In zo’n Whoa-procedure speelt de herstructureringsdeskundige een belangrijke rol. In de Faillissementswet staat dat deze zijn taak ‘doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk’ moet kunnen uitoefenen. Hij mag geen belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de schuldenaar of van een van de betrokken partijen. In zijn offerte moet de herstructureringsdeskundige zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid vermelden. Zijn er wel banden tussen de herstructureringsdeskundige en de schuldenaar, of hebben die bestaan, dan moet hij dit toelichten. Het is van belang dat de herstructureringsdeskundige en de verzoeker (Vitesse) transparant zijn over alle mogelijke belangenconflicten.

Niet benoemd

In deze zaak was een van de kandidaat-herstructureringsdeskundigen (een advocaat) de vader van de keeper van Vitesse. Omdat hij niet ‘op voldoende afstand’ staat van de club, wordt deze advocaat niet benoemd tot herstructureringsdeskundige. Hij is niet onafhankelijk genoeg. Ook Vitesse zelf was in de processtukken onvoldoende transparant over de betrokkenheid van de zoon van deze advocaat. Dat bleek pas nadat de rechtbank daar expliciet naar vroeg.

Schijn gewekt

Vitesse deed nog een voorstel: als een van de twee kandidaten de herstructureringsdeskundige wordt, dan wordt de andere kandidaat de advocaat van de voetbalclub. Maar zo verbond Vitesse de belangen van de twee voorgestelde herstructureringsdeskundigen aan elkaar. Bovendien hadden beiden opgetreden tijdens een eerdere herstructurering, waarbij ook de huidige bestuurder van Vitesse betrokken was. Zo wordt ten minste de schijn gewekt dat de door Vitesse beoogde toekomstige advocaat en herstructureringsdeskundige niet voldoende onafhankelijk zullen zijn en te veel gezamenlijk zullen optrekken in het belang van de continuïteit van Vitesse.

Afwijzen

De rechtbank wijst beide kandidaten af. De club krijgt een kans om een of meer andere kandidaten voor te stellen, maar heeft dat niet gedaan. De schuldeiser wel. De rechtbank wijst een van hen aan als herstructureringsdeskundige.

ECLI:NL:RBGEL:2024:2465

Bron:Rechtbank Gelderland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBGEL:2024:2465 | 24-04-2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn