Inhoudsopgave

Gratis gezonde lunchmaaltijden voor werknemers vallen onder arbobeleid

Een werkgever verstrekt als onderdeel van zijn arbobeleid gratis gezonde lunchmaaltijden aan zijn medewerkers. Hij vindt dat deze maaltijden niet in de loonheffing moeten worden betrokken. Volgens hem vallen ze onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. De Hoge Raad is het daarmee eens.

Op basis van in deze zaak toepasselijke fiscale wetgeving is er een gerichte vrijstelling voor voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbobeleid dat een werkgever voert op grond van de Arbowet. Daar valt de lunch onder, aldus de werkgever. De lunchmaaltijden zijn heel gezond, uitgebalanceerd en samengesteld door een diëtist. Ze voldoen ook nog eens aan diverse richtlijnen op het gebied van gezonde voeding en bevorderen de gezondheid van werknemers.

Met de arbeid verbonden

Voordat deze zaak bij de Hoge Raad belandde, boog het gerechtshof Den Haag zich erover. Het hof was het niet eens met de werkgever. Volgens de wet is arbobeleid gericht op de veiligheid en gezondheid van werknemers bij ‘alle met de arbeid verbonden aspecten’. Voorzieningen die in meer algemene zin de gezondheid van werknemers bevorderen, zoals de gezonde lunchmaaltijden, vallen daar volgens het gerechtshof niet onder. Ze zijn te weinig met de arbeid verbonden.

Arbobeleid

De Hoge Raad denkt daar anders over. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat beleid ter voorkoming en beperking van ziekteverzuim ook kan worden gerekend tot het arbobeleid op grond van de Arbowet, aldus de Hoge Raad. Algemeen bekend is dat gezond eten de kans op ziekten vermindert en herstel na een ziekte kan bevorderen. Het verstrekken van gezonde maaltijden aan personeel kan dus, zo beslist de Hoge Raad, deel uitmaken van het beleid van een werkgever ter voorkoming van ziekteverzuim, en kan dus een onderdeel zijn van diens arbobeleid.

Ruime interpretatie

Dat arbobeleid volgens de wet gericht moet zijn op de veiligheid en gezondheid van werknemers ‘met betrekking tot alle met de arbeid verbonden aspecten’, moet dus ruim worden geïnterpreteerd, aldus de Hoge Raad. Hieronder kunnen ook maatregelen vallen die in algemene zin het welzijn en de gezondheid van werknemers bevorderen en die niet specifiek gericht zijn op met de arbeid verbonden aspecten van hun gezondheid. De werkgever ontvangt loonbelasting retour.

ECLI:NL:HR:2024:745

Bron:Hoge Raad | jurisprudentie | ECLI:NL:HR:2024:745 | 23-05-2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn