Inhoudsopgave

Gewijzigde Wsnp treedt op 1 juli 2023 in werking

De gewijzigde Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) treedt op 1 juli 2023 in werking. De Faillissementswet wordt hiertoe op verschillende punten aangepast. De belangrijkste wijziging is dat de termijn van de schuldsanering wordt verkort van 36 naar 18 maanden. 

De belangrijkste wijziging houdt in dat een Wsnp-traject vanaf 1 juli in principe geen drie maar anderhalf jaar zal duren. Door de wijziging kan deze termijn, naast de gronden die de rechter al heeft, ook nog worden ingekort als de schuldenaar zijn schulden voorafgaand aan de indiening van het toelatingsverzoek heeft afgelost. De termijn van de schuldsaneringsregeling begint vanaf het moment dat de eerste aflossing is gedaan in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Minder streng 

De wijzigingen brengen ook een aanpassing met zich mee van de in de Faillissementswet opgenomen criteria waaraan de rechter een verzoek tot toelating tot de Wsnp moet toetsen. Die worden minder streng. Nu geldt dat een schuldenaar in de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van zijn toelatingsverzoek te goeder trouw moet zijn geweest over het ontstaan en onbetaald laten van zijn schulden. De nieuwe termijn voor deze ‘goede trouw-toets’ is drie jaar. Een toelatingsverzoek werd tot 1 juli automatisch afgewezen als de schuldenaar in de tien jaar voorafgaand aan het verzoek al eens tot de Wsnp was toegelaten. Deze tienjaarstermijn wordt per 1 juli geschrapt.

Drempel verlagen

Verder brengt de wetswijziging mee dat als op voorhand duidelijk is dat een buitengerechtelijke schuldregeling zinloos is, een verklaring kan worden afgegeven waarin dat is vermeld. Er hoeft dan niet eerst toch nog te worden geprobeerd om zo’n regeling tot stand te brengen. Het doel hiervan is om de drempel tot toelating tot de Wsnp te verlagen.

Geen overgangsrecht

Overgangsrecht ontbreekt in de Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen Wsnp, zoals de volledige titel van de wetswijziging luidt. Dit betekent dat de ‘oude’ rechtsregels blijven gelden voor Wsnp-zaken die voor 1 juli zijn uitgesproken. Is de Wsnp dus voor die datum uitgesproken, dan geldt een looptijd van 36 maanden, die ingaat op de dag dat de Wsnp door de rechtbank is uitgesproken. 

Betere aansluiting

Het doel van de wetswijziging is om in de Faillissementswet de aansluiting te verbeteren tussen de gemeentelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Het gemeentelijk schuldhulpverleningstraject en de Wsnp zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat schuldenaren met problematische schulden in een uitzichtloze schuldensituatie terechtkomen. Door de schuldhulpverlening te verbeteren hoopt het kabinet het aantal probleemschulden terug te dringen.

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20230317/publicatie_wet/document3/f=/vm1fe7bvluv5.pdf

Bron:Tweede Kamer| wetswijziging| https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20230317/publicatie_wet/document3/f=/vm1fe7bvluv5.pdf| 29-05-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn