Inhoudsopgave

Geheimhoudingsbeding geschonden: boete betalen

Een ex-werknemer stuurt een bestand met bedrijfsinformatie van zijn oud-werkgever naar zijn privé-mailadres. Daarmee schendt hij het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en het beding over bedrijfseigendommen. Met als gevolg: een boete van ruim € 15.000.

Een werknemer zegt na zeven maanden bij een consultancybedrijf te hebben gewerkt de arbeidsovereenkomst op. Enkele dagen na zijn vertrek ontdekt zijn ex-werkgever dat de man een aantal dagen eerder een Excel-bestand heeft hernoemd en beveiligd met een wachtwoord en dit heeft verstuurd naar een van zijn privé-emailadressen. Hetzelfde bestand heeft hij een paar dagen later ook nog naar een ander privé-mailadres gestuurd.

Vertrouwelijke klantinformatie

De werkgever confronteert de man hiermee en zegt hem dat hij door vertrouwelijke klantinformatie naar zijn privé-emailadres te sturen bepalingen in zijn arbeidsovereenkomst heeft overtreden. De man zegt alleen een lijst met klantnamen te hebben gedownload om er zeker van te zijn dat hij in zijn toekomstige werk geen contact zal aangaan met klanten van het bedrijf. Hij wijst er ook op dat de gedownloade informatie makkelijk te vinden was en dat hij niet wist dat dit vertrouwelijke informatie betrof.

Vaststellingsovereenkomst

Op het verzoek van zijn ex-werkgever om het bestand te mailen en alle gegevens te verwijderen gaat de man niet in. Ook reageert hij niet op het aanbod van een vaststellingsovereenkomst, waarin wordt vastgelegd dat het bedrijf zal afzien van het opleggen van een boete als de man geen kopieën van bedrijfsinformatie (meer) in zijn bezit heeft. Ook moet hij zich houden aan het geheimhoudingsbeding en akkoord gaan met een non-concurrentie- en relatiebeding en een zogenoemde Personnel Clause. Reageert de man niet, dan zal een boete worden opgelegd van € 30.080. De man mailt de ex-werkgever daarop dat hij niet in wil gaan op het aanbod van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. 

Schending

Het is aan de ex-werkgever om te bewijzen dat de man met de verzending van het versleutelde bestand de bedingen in zijn arbeidsovereenkomst heeft geschonden. Het bedrijf is hier volgens de kantonrechter in geslaagd. Niet is betwist dat de ex-werknemer twee keer vanaf zijn zakelijke computer een tot stuff to do hernoemd bestand, beveiligd met een wachtwoord, naar een privé-mailadres heeft gestuurd. Ook is niet betwist dat sprake is van schending van het tussen partijen overeengekomen geheimhoudingsbeding als dit bestand vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatte. De ex-werknemer ontkent dat dit het geval is. Maar volgens de kantonrechter is niet uit te sluiten dat hij niet alsnog vertrouwelijke bedrijfsinformatie heeft toegevoegd voordat hij het bestand versleutelde en verstuurde. De rechter begrijpt ook niet waarom hij überhaupt een bestand met – zoals de ex-werknemer zelf stelt – alleen openbaar toegankelijke informatie met een wachtwoord zou moeten beveiligen. Dat de man weinig coöperatief is geweest in gesprekken met zijn ex-werkgever wordt hem ook aangerekend. 

Matiging boete 

De ex-werknemer heeft niet weersproken dat hij na zijn vertrek bij het bedrijf in dezelfde branche wil blijven werken. Hij kan dus belang hebben bij bedrijfsinformatie van zijn vorige werkgever. Daardoor vermoedt de kantonrechter dat er in het door hem gemaakte en verzonden bestand bedrijfsinformatie stond die hij op grond van de bedingen in zijn arbeidsovereenkomst niet naar zijn privémail had mogen sturen. De man heeft niet kunnen aantonen dat dit niet het geval was. Nu daarmee vaststaat dat hij het geheimhoudingsbeding en het beding over bedrijfseigendommen heeft geschonden, is een boete terecht. Maar omdat het bij de schending van de twee bedingen om dezelfde gedraging gaat, vindt de rechter het redelijk de boete maar één keer toe te wijzen. De ex-werknemer moet daarom een boete betalen van € 15.040, en ook de proceskosten komen voor zijn rekening.

ECLI:NL:RBAMS:2023:2056

 

 

Bron:Rechtbank Amsterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBAMS:2023:2056 9917589 CV EXPL 22-7396| 05-04-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail
De specialist(en):

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn