Inhoudsopgave

Geen beroep op overmacht voor organisator evenement. Gevolg is aansprakelijkheid!

Een organisator organiseert een evenement in de buitenlucht. Het evenement betreft het festival “Dicky Woodstock” en vindt plaats in de buitenlucht. De organisator huurt van een bedrijf diverse geluids- en lichtapparatuur.

Op een van de avonden van het evenement wordt het terrein door een onweersbui getroffen en is een tent ingestort. Door het instorten van de tent is de gehuurde geluids- en lichtapparatuur beschadigd geraakt. Het verhuurbedrijf stelt de organisator aansprakelijk voor de schade.

De organisator doet een beroep op overmacht, namelijk het ontstaan van de onweersbui.

Is een beroep op overmacht mogelijk?

De organisator stelt dat de door het verhuurbedrijf geleden schade niet aan haar is toe te rekenen. Immers, zij kon niet anticiperen op de onvoorspelbaarheid van het weer, waardoor de schade is ontstaan. Indien het beroep op overmacht slaagt, dan vervalt de plicht om de door het verhuurbedrijf geleden schade te vergoeden.

Wordt het beroep op overmacht gehonoreerd?

Er zou verwacht kunnen worden dat het beroep op overmacht slaagt. Dat blijkt echter niet het geval te zijn.

De rechter oordeelt dat een beroep op overmacht dient te worden afgewezen, omdat:

  • het instorten van de tent o.a. is gebeurd omdat de flappen aan de zijkant openstonden, waardoor er wind in de tent kon komen;
  • het open zijn van de tent gevolgen heeft voor de stabiliteit bij extreem weer;
  • er geen rekening werd gehouden met extreem weer, terwijl kort voor het evenement bij andere festivals ook problemen ontstonden wegens extreem weer (zoals o.a. bij Pukkelpop);
  • er niet (in voldoende mate) acht werd geslagen op het weer gedurende het evenement.

De organisator dient dan ook de door het verhuurbedrijf geleden schade te vergoeden.

Tips

Zorg voor een goede evenementenverzekering. Kijk daarbij niet alleen naar schade die door de organisator en/of de bezoekers/ deelnemers kunnen worden geleden, maar kijk eveneens naar de schade die toeleveranciers kunnen lijden.

Biedt de evenementenverzekering onvoldoende dekking of keert de verzekeraar niet uit, zorg er dan voor dat goede afspraken met de toeleverancier (verhuurbedrijf) worden gemaakt. Accepteer daarbij niet klakkeloos de algemene voorwaarden van de toeleverancier, want die zijn in het voordeel van de toeleverancier geschreven.

Voorkomen is beter dan genezen!

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met mr. Jan de Wrede via j.de.wrede@dekempenaer.nl of via 026-3522825.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn