Inhoudsopgave

Faillietverklaring ondanks mediationtraject

Een schuldenaar en zijn schuldeisers proberen er met mediation samen uit te komen. Desondanks wordt het faillissement van de schuldenaar aangevraagd. Kan dat wel of moet het mediationtraject eerst worden afgerond?

Een besloten vennootschap (bv) heeft aan een man ruim een ton geleend, maar dat bedrag wordt niet terugbetaald. Uit de geldleningsovereenkomst blijkt dat er meer schuldeisers geld van de man tegoed hebben – één zelfs ook ruim een ton – zoals een accountantskantoor en meerdere consumenten. Die hebben via de website van de man goederen besteld en deze betaald maar nooit ontvangen. De bv vraagt de rechtbank Rotterdam de man failliet te verklaren.

Claim

De man erkent het vorderingsrecht van de bv en de steunvorderingen. Ter zitting voert hij aan dat hij binnen enkele weken financiering kan regelen om de bv te kunnen betalen. Daarnaast laat hij de rechtbank brieven zien waaruit blijkt dat hij zijn best heeft gedaan om tot een middellijke oplossing te komen, maar dat hij daarbij door de schuldeisers wordt tegengewerkt. Hij stelt dat hij de schuld kan betalen zodra een claim die hij heeft op het UWV wordt voldaan. Hij vraagt het verzoek tot faillietverklaring af te wijzen.

Eisen aan faillissement

In de Faillissementswet staat dat de faillietverklaring wordt uitgesproken, als summierlijk blijkt dat een schuldenaar in de toestand verkeert dat deze heeft opgehouden te betalen. Vereist is ook dat sprake is van ‘pluraliteit van schuldeisers’ (meerdere mensen hebben geld tegoed), er ten minste één vordering opeisbaar is en dat de aanvrager van het faillissement ook een vorderingsrecht heeft. Aan deze voorwaarden is voldaan.

Mediator

Geldt dat ook als een schuldenaar door zijn schuldeisers wordt tegengewerkt bij het treffen van een betalingsregeling? Want dat is hier aan de hand, stelt de man. Nee, oordeelt de rechtbank: dat laat de faillissementstoestand onverlet. Bovendien is de tegenwerking niet gebleken. Partijen hebben de tijd genomen om tot een middellijke oplossing te komen. De man is er niet in geslaagd de financiering rond te krijgen, zoals hij had toegezegd. Vervolgens hebben partijen een mediator ingeschakeld. Uit e-mails blijkt dat de mediator haar werkzaamheden heeft beëindigd – nog vóórdat de mediation was gestart, omdat zij geen reactie van de man op een eerder bericht aan hem had ontvangen, en ook geen betaling van haar voorschotfactuur. Ook op een andere manier is nog geen middellijke oplossing tot stand gekomen.

Faillietverklaring

Daar komt bij dat de man erkent dat hij geen geld heeft om zijn schulden te betalen. Sterker: zijn schulden zullen toenemen nu hij vanuit zijn webwinkel zijn leveringsverplichtingen jegens consumenten niet nakomt. De rechtbank kan dan niet anders dan oordelen dat is voldaan aan de eisen uit de Faillissementswet: mediation of niet, het verzoek tot faillietverklaring wordt toegewezen.

ECLI:NL:RBROT:2023:3696

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2023:3696 F 10/23/108| 29-03-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn