Inhoudsopgave

Einde samenlevingsovereenkomst

Wel of geen samenlevingsovereenkomst

U hebt een relatie en woont samen, maar gaat uit elkaar. U heeft geen samenlevingsovereenkomst. In dit geval is er alleen gemeenschappelijk hetgeen u samen heeft aangeschaft of samen bent aangegaan (bezittingen en/of schulden). Dat lijkt eenvoudig af te wikkelen, maar de praktijk leert anders. Vaak kan niet eenvoudig worden aangetoond wat gemeenschappelijk is. Wij beoordelen uw situatie en voorzien u van juridisch, maar ook praktisch advies. Daarbij houden wij de kosten en baten in het oog.

Heeft u wel een samenlevingsovereenkomst, dan beoordelen wij deze om te bezien wat uw rechten en plichten zijn. Ook hier blijkt niet altijd klip en klaar hoe er afgewikkeld dient te worden en tegen welke prijs. Voor een advies op maat met daarbij een inschatting van de haalbaarheid bent u bij ons aan het goede adres.

Verrekenen/verdelen

Het afwikkelen van een beëindigde samenleving vergt de nodige inspanning. Wie heeft wat betaald en waaraan? Is een gedane betaling geschonken of geleend en wat als het betaalde bedrag geconsumeerd is? Welke kosten kunnen van de ander teruggevorderd worden en welke niet? Wij adviseren u over de gevolgen van de beëindigde relatie en starten zo nodig een procedure op om de afwikkeling correct te laten verlopen.

Erkenning van en gezag over kinderen

Wanneer u niet bent gehuwd en u krijgt samen een kindje, is moeder van rechtswege juridisch ouder. Vader dient daartoe het kind bij de gemeente te erkennen. Dat kan voor de geboorte al, maar ook bij het aangeven van de geboorte en daarna. Om te kunnen erkennen is altijd toestemming van moeder nodig.

Moeder heeft ook vanaf de geboorte het gezag. Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap dan heeft u van rechtswege het gezamenlijk gezag. Bij samenwonenden (ook diegenen die een samenlevingsovereenkomst hebben) verkrijgt alleen moeder bij de geboorte het gezag. Met uw DigiD kunt u het eenhoofdig gezag van moeder online omzetten naar gezamenlijk gezag.

Wilt u erkennen of gezamenlijk gezag en stuit u op tegenwerking van moeder? Wij treden in overleg met moeder of starten een procedure tot het verkrijgen van vervangende toestemming voor u op.

Eigen woning

Bij samenwonenden zonder samenlevingsovereenkomst ontstaat regelmatig bij het uit een gaan, discussie over door de één of ander betaalde woonlasten. Vaak is er in de loop van de tijd een (al dan niet stilzwijgende) verdeling ontstaan van de lasten en ligt hier geen heldere afspraak aan ten grondslag. Samen met u brengen wij in kaart of u recht heeft op terugbetaling van bedragen of mogelijk aan de ander moet (bij)betalen. Een praktische aanpak is hierbij van belang; het afwegen van kosten tegenover de baten speelt hierbij zeker een rol.

Kostenregeling

Naast de kosten die ieder van u heeft betaald/betaalt voor de woning, zijn ook andere eigenaars- en gebruikerslasten betaald. In de samenlevingsovereenkomst is hiervoor meestal een regeling opgenomen, maar wat wanneer deze niet is uitgevoerd of wanneer u geen samenlevingsovereenkomst heeft? Wij treden in overleg met uw partner en doen een goed onderbouwd voorstel tot afwikkeling, nadat wij eerst de nodige stukken hebben verzameld en juridisch beoordeeld. Heeft u kosten voor uw partner betaald en wilt u deze terug bij beëindiging van uw relatie? Wij houden u de mogelijkheden en onmogelijkheden voor, immers niet ieder ten behoeve van de ander betaald bedrag is eenvoudig terug te vorderen.

Pensioen

Het pensioen van samenlevers wordt bij het einde van de relatie niet op grond van de wet verevend. De samenlevingsovereenkomst biedt hier uitkomst. Los van de overeenkomst kunt u elkaar ook bij uw pensioenverzekeraar als partner voor het pensioen laten benoemen. De pensioenverzekeraar kan hierbij aanvullende voorwaarden stellen zoals het aangaan van een samenlevingsovereenkomst. Laat u goed voorlichten welke rechten en plichten u heeft voor het aangaan van een samenleving of bij het beëindigen ervan. Samen met onze pensioenadviseurs van onze  Echtscheidingsdesk Helianthus kunnen wij u altijd van gedegen advies voorzien.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn