Inhoudsopgave

Een gesprek begint met een goede tafelschikking • Nynke de Jager

Nynke de Jager voert per 1 juli 2022 haar familierechtpraktijk als zelfstandige advocaat vanuit Diepenveen. Ze heeft jarenlang gewerkt als advocaat en mediator bij De Kempenaer Advocaten. Relaties van De Kempenaer kunnen voor familierechtzaken vanaf juli nog steeds bij haar terecht, zie contactgegevens. Eind 2021 sprak Berry Kessel met Nynke over haar drijfveren en passie voor haar werk. Lees hieronder het hele interview.

Interview door Berry Kessels

Nynke de Jager koos na haar studie rechten niet voor de geijkte route naar de advocatuur. Ze wilde de wereld zien en vond een heel andere plek, te midden van vrouwen die met het HIV-virus besmet waren in Kenia. Acht maanden gaf ze daar Engelse les. ‘We hielpen ze om in hun eigen onderhoud te voorzien. Ik wilde graag wat anders doen na een vooral theoretische studie.’ In het ouderlijk gezin thuis ging het aan tafel vanzelf over maatschappelijke vraagstukken. Ze werkte tijdens haar studie als secretaresse op een advocatenkantoor, fulltime. ‘Dat vond ik veel interessanter dan de studie. Op kantoor kwamen praktische zaken voorbij. Het gaat veel meer over mensen dan over juridische zaken.’

Van maatschappelijke vraagstukken naar familierecht

Ze specialiseerde zich in familierecht: echtscheidingen, nalatenschappen, alimentatie. De gesprekken zijn zelden gemakkelijk. Ze komt vaak in een emotionele storm terecht. Ze luistert, toont begrip en probeert mensen te begeleiden naar een oplossing. ‘Als ik hoor dat iemand alleen maar het onderste uit de kan wil dan probeer ik bij te sturen. Als er kinderen bij betrokken zijn, moet je dat niet willen. Ik zie regelmatig dat kinderen in de verdrukking komen, daar wijs ik mensen dan op.’

Als advocaat vindt ze het heerlijk om juridisch ingewikkelde zaken te doen. ‘Huwelijkse voorwaarden die op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden, een grote boedel, veel emoties. Ik hou van het regelen. Maar het gaat erom dat ze samen tot een overeenstemming komen en verder kunnen gaan met hun leven.’ In de helft van de echtscheidingen komt het tot een regeling, schat Nynke de Jager, en wordt de zaak zonder zitting afgedaan.

‘Het is gemakkelijker om aan één kant op te trekken.’

Om cliënten van familierecht op alle fronten deskundig bij te kunnen staan, is op initiatief van De Kempenaer Advocaten een netwerk opgezet. Via dit netwerk zijn deskundigen uit andere disciplines aangehaakt voor specifieke adviezen in echtscheidingszaken: accountants, notarissen, fiscaal adviseurs, pensioenadviseurs en therapeuten en (kinder)coaches. Het grootste deel van haar tijd werkt ze als advocaat in echtscheidingszaken voor één van beide partners. Maar ze is ook beschikbaar als mediator: een deskundige die beide partners helpt om tot goede afspraken bij echtscheiding te komen. Dat is een vak apart. ‘Het is gemakkelijker om aan één kant op te trekken.’

Mediator en advocaat

Nynke de Jager volgde  de opleiding tot mediator bij de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars. Omdat mediator geen beschermde titel is, kan iedereen zich mediator noemen. Dat is haar wel eens een doorn in het oog. Er is veel kaf tussen het koren. Als mediator is zij nog meer dan in haar advocatenrol bezig om mensen met elkaar in gesprek te brengen. Dat begint al met de tafelschikking. ‘Je zet ze niet tegenover elkaar.’ En het vraagt een goede gesprekstechniek en psychologisch inzicht om evenwicht in het gesprek te bewaren en beide partners het gevoel te geven dat ze aan bod komen. ‘Ik stel vragen. Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Benoem dingen. Ik duid de fase waarin ze zitten. Het belangrijkste is om het patroon van conflict te doorbreken waarin de betrokkenen meestal al tijden zitten.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

De mens achter de zaak

Al bijna twee jaar beheerst corona ons leven. Met mondkapjes, lockdowns, anderhalve meter en videocalls. We missen het persoonlijk contact. We ontberen gesprekken over andere zaken dan de inhoud en dat is jammer. Wij denken dat ook de ‘koetjes en de kalfjes’ bijdragen aan wederzijds begrip – noodzakelijk om goed ons werk te doen. Daarom plaats(t)en we vanaf februari 2022 iedere week een interview door Berry Kessels met onze mensen. In ‘de mens achter de zaak’ en ‘het team achter de advocaat‘ leert u ons beter kennen.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn