mr. N.J.G. (Nynke) de Jager

Advocaat - Senior en mediator


Nynke houdt van aanpakken. Ze straalt rust uit, waardoor ze haar cliënten goed kan begeleiden in lastige periodes die gepaard gaat met veel emoties. Ze maakt het proces inzichtelijk en houdt de vaart erin door problemen direct op te pakken. Niet terugkijken, maar samen rond de tafel om heldere afspraken te maken voor de toekomst.

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

Nevenfuncties

Contact

Kennis

Dag van het Erfrecht | vrijdag 18 juni 2021

Vragen over de afwikkeling van de erfenis en/of over de gevolgen van onterving? Neem contact op met erfrechtspecialist mr. N.J.G. de Jager

juni 2021

Dag van de Scheiding | 11 september 2020

U bent welkom tussen 11.00 en 15.00 uur op ons kantoor voor een gratis oriënterend gesprek met een van onze scheidingsadvocaten en -mediators.

augustus 2020

2020: indexering van de alimentatie!

Indexering is in beginsel verplicht, tenzij wettelijke indexering is uitgesloten. Voor 2020 is het indexeringspercentage vastgesteld op 2,5%.

januari 2020

Scheiden: het is weer de tijd van het jaar

14 september 2018: Dag van de Scheiding

september 2018

Reizen met minderjarige kinderen: toestemming nodig van de ouder(s) met gezag.

Houd er rekening mee dat het tijd kost om de benodigde bewijzen in je bezit te krijgen, en zorg er voor dat je deze op tijd verzamelt!

juli 2017

Reizen met kinderen: toestemming vereist

Ieder jaar komt het weer terug voor gescheiden ouders: op vakantie met de kinderen. Hoe zit het ook alweer met de toestemming van de andere ouder?

mei 2016

Kennis

Gratis online informatiebijeenkomst over echtscheiding | Dinsdag 20 april van 19.30 – 20.30 uur

Meest belangrijke zaken die komen kijken bij echtscheiding: hoe pak je het aan, hoe verloopt een scheiding, hoe zit het met kinderalimentatie en partneralimentatie, wie blijft er in de gehuurde woning, moeten we onze koopwoning verkopen? enz.

maart 2021

Mijn partner is overleden tijdens de scheiding. Wat nu?

Bent u erfgenaam als uw partner tijdens de scheidingsprocedure overlijdt? Drie scenario’s als tijdens de scheidingsprocedure je partner overlijdt

maart 2021

Kan ik in Nederland scheiden als ik in het buitenland woon?  

Als er sprake is van internationale factoren en je wilt een scheiding bij de Nederlandse rechter aanvragen, dan hangt het van de omstandigheden af of de Nederlandse rechter bevoegd is.

februari 2021

Gratis online informatiebijeenkomst over echtscheiding | Donderdag 28 januari van 19.30 – 20.30 uur

Meest belangrijke zaken die komen kijken bij echtscheiding: hoe pak je het aan, hoe verloopt een scheiding, hoe zit het met kinderalimentatie en partneralimentatie, wie blijft er in de gehuurde woning, moeten we onze koopwoning verkopen? enz.

januari 2021

2021, een nieuw jaar: denkt u aan de indexering van de alimentatie?!

Indexcijfers 2021 voor partner- en kinderalimentatie verhoogd met 3%

januari 2021

Mijn ex-partner heeft zijn baan opgezegd en kan daardoor de alimentatie niet meer betalen. Wat nu?

Hoe gaat de rechter om met de situatie als er sprake is van verwijtbaar inkomensverlies?

januari 2021

Gratis online (vervolg) training gezag en omgang voor niet-juristen | 10 december van 13.30 tot 15.00 uur

Een training over basale wettelijke regels, praktijkproblemen en oplossingen omtrent omgang en gezag.

november 2020

De indexeringscijfers per 1 januari 2021 voor de partner- en kinderalimentatie

Alle alimentaties worden per 1 januari 2021 op grond van de wet met 3% geïndexeerd/verhoogd.

oktober 2020

Gratis online informatiebijeenkomst over echtscheiding | Dinsdag 27 oktober van 20.00 tot 21.00 uur

Wat komt er bij kijken? Hoe verloopt een scheiding? Hoe lang gaat het duren? Scheiden in overleg of juist niet? Advocaat of mediator inschakelen? Wat is de impact van de scheiding op de kinderen? Hoe gaat het financieel verder na de scheiding? enz.

oktober 2020

Omgangsregeling in tijden van Corona

Corona is geen reden om een de zorgregeling of een ouderschapsplan niet na te komen.

maart 2020

Kan ik nog wel scheiden tijdens de Corona-crisis?

U wilt scheiden en alle afspraken zijn al gemaakt met uw partner. Kan de echtscheiding eigenlijk wel ingediend worden? Of: uw scheidingsprocedure loopt al, maar hoe gaat het nu verder?

maart 2020

Echtscheiding en de vergeten erfenis – 4 tips!

Denkt u alles goed geregeld te hebben rondom uw scheiding, blijkt jaren later dat er onduidelijkheid is over het erfdeel van uw overleden moeder. Nu wil uw ex-partner de helft van de erfenis ontvangen. Wat kunt u doen in zo’n geval?

oktober 2019

Geschonken geld is besteed tijdens huwelijk: terugbetalen of niet?

De hoofdregel is weliswaar dat het geld vergoed moet worden vanuit de gemeenschap, maar uit een recente uitspraak blijkt ook dat er ruimte bestaat om te onderbouwen dat er andere afspraken zijn gemaakt of dat er redenen zijn om af te wijken van deze regel.

mei 2019

Op vakantie met minderjarige kinderen? Denk aan de toestemming!

Gaat u op vakantie met minderjarige kinderen, dan is het belangrijk om te weten of u toestemming heeft van de ouder(s) om te reizen met een kind onder de 18 jaar. Regel de toestemming ruim van te voren.

mei 2019

Scheiden in twee dagen

U kunt uw echtscheiding regelen op een goede en snelle manier onder leiding van één van onze advocaat-mediators.

januari 2019

Indexering alimentatie vanaf 2019 is 2%

De indexering hoeft niet te zijn afgesproken tussen partijen maar geldt automatisch. Alleen als partijen de indexering uitdrukkelijk hebben uitgesloten in een convenant, dan zal de indexering niet plaats kunnen vinden.

november 2018

Zorgverlener: de Meldcode Huiselijk Geweld aangescherpt met ingang van 1 januari 2019

De veranderingen in het stappenplan van de meldcode

november 2018

Omzetten zuivere aanvaarding naar beneficiaire aanvaarding van nalatenschap

Stel: u bent erfgenaam en hebt de nalatenschap zuiver aanvaardt. Na enkele maanden meldt zich een schuldeiser met een grote schuld waar u niet mee bekend was. Mogelijk is de nalatenschap nu negatief en moet u betalen met privévermogen. Hoe nu verder?

september 2018

Sommenverzekering en de bedoeling van de verzekeringsnemer

Soms wijkt de begunstiging van een levensverzekering af van de bepalingen in het testament. De vraag is dan: was dit de bedoeling van de overledene?

september 2018

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Als u erfgenaam bent, dan zult u een keuze moeten maken: wil ik de nalatenschap aanvaarden of verwerpen?

september 2018

Patiëntenrechten van kinderen – hoe zit het?

Net zoals volwassenen hebben kinderen rechten in de gezondheidszorg. Patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelings-overeenkomst (WGBO).

februari 2018

Indexering alimentatie vanaf 2018 bedraagt 1,5%

Toelichting op (partner- en kinder)alimentatie en voorbeeldbrief aan uw ex-partner.

december 2017

Trouwplannen na 1 januari 2018? Laat je goed voorlichten!

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de gemeenschap van goederen afgeschaft en geldt de beperkte gemeenschap. Wat zijn nu de grote verschillen voor mensen die voor en na 1 januari 2018 gaan trouwen?

oktober 2017

Familierechtelijke vraagstukken en de rol van de bewindvoerder/curator

Mag een onder curatele gestelde cliënt trouwen, een testament op laten stellen of scheiden zonder toestemming van zijn bewindvoerder of curator?

oktober 2017

Toestemming nodig van de echtgenoot bij het aangaan van handelsovereenkomsten?!

Bent u ondernemer? Dan is het van belang te weten of en wanneer de echtgenoot toestemming moet geven bij het aangaan van overeenkomsten.

juni 2017

Red uw onderneming met huwelijkse voorwaarden

Zijn uw huwelijkse voorwaarden waterdicht? Zorg ervoor dat uw onderneming is beschermd tegen persoonlijke omstandigheden en laat uw huwelijkse voorwaarden nakijken door één van onze specialisten.

februari 2017

Afwikkeling letselschade in de praktijk

Een toelichting op het verloop van het schaderegelingsproces in letselschadezaken en op de gevolgen van een echtscheiding voor een letselschade-uitkering.

november 2015