mr. N.J.G. (Nynke) de Jager

Of counsel advocaat en mediator

Nynke de Jager heeft jarenlang gewerkt als advocaat en mediator bij ons kantoor. Zij voert per 1 juli 2022 als zelfstandige haar advocatenpraktijk Jildau Familie- en Erfrecht. De klachten- en geschillenregeling, de algemene voorwaarden en de privacyregeling van De Kempenaer Advocaten blijven vooralsnog op haar werkzaamheden van toepassing. Onze cliënten kunnen voor familierechtzaken vanaf juli 2022 nog steeds bij haar terecht; besprekingen kunnen voor hen op ons kantoor (blijven) plaatsvinden.

Eind 2021 sprak Berry Kessel met Nynke over haar drijfveren en passie voor haar werk. Lees het hele interview.

Bezoek- en correspondentieadres Jildau Familie- en Erfrecht
(KVK 83674780 0000, Vestnr 000049829793)

Correspondentieadres
Averlose Houtweg 3
7431 BB Diepenveen

Bezoekadres
De Kempneaer Advocaten
Groningensingel 1
6835 EA Arnhem

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators vFAS

Nevenfuncties

Contact

Artikelen Nieuws

Een gesprek begint met een goede tafelschikking • Nynke de Jager

Nynke de Jager voert per 1 juli 2022 haar familierechtpraktijk als zelfstandige advocaat vanuit Diepenveen. Ze heeft jarenlang gewerkt als advocaat en mediator bij De Kempenaer Advocaten. Relaties van De Kempenaer kunnen voor familierechtzaken vanaf juli nog steeds bij haar terecht, zie contactgegevens. Eind 2021 sprak Berry Kessel met Nynke over haar drijfveren en passie...

Alimentatie en vermogen

In hoeverre telt het eigen vermogen van de alimentatieontvanger mee? Moet deze eerst interen op het eigen vermogen? Welke omstandigheden zijn van belang om dat te kunnen bepalen?

Na de zomervakantie gaat je kind naar de middelbare school. Een nieuwe fase in het leven van het kind!

Wanneer een kind van de basisschool naar de middelbare school gaat, worden ouders geconfronteerd met grotere financiële lasten. Bij gescheiden ouders kan dit voor discussies zorgen: wie moet wat betalen?

Inzagerecht door nabestaanden in medische dossiers

Hebben nabestaanden recht op inzage in het medisch dossier van een overleden persoon? Als zorgverlener is het van belang om de regels omtrent het inzagerecht te kennen.

Medische behandeling van kinderen

Wie is beslissingsbevoegd, wie heeft recht op informatie en/of inzage in het dossier als het om de medische behandeling van kinderen gaat?

Mijn partner is overleden tijdens de scheiding. Wat nu?

Bent u erfgenaam als uw partner tijdens de scheidingsprocedure overlijdt? Drie scenario’s als tijdens de scheidingsprocedure je partner overlijdt

Kan ik in Nederland scheiden als ik in het buitenland woon?  

Als er sprake is van internationale factoren en je wilt een scheiding bij de Nederlandse rechter aanvragen, dan hangt het van de omstandigheden af of de Nederlandse rechter bevoegd is.

2021, een nieuw jaar: denkt u aan de indexering van de alimentatie?!

Indexcijfers 2021 voor partner- en kinderalimentatie verhoogd met 3%

Mijn ex-partner heeft zijn baan opgezegd en kan daardoor de alimentatie niet meer betalen. Wat nu?

Hoe gaat de rechter om met de situatie als er sprake is van verwijtbaar inkomensverlies?

Gratis online (vervolg) training gezag en omgang voor niet-juristen | 10 december van 13.30 tot 15.00 uur

Een training over basale wettelijke regels, praktijkproblemen en oplossingen omtrent omgang en gezag.

De indexeringscijfers per 1 januari 2021 voor de partner- en kinderalimentatie

Alle alimentaties worden per 1 januari 2021 op grond van de wet met 3% geïndexeerd/verhoogd.

Omgangsregeling in tijden van Corona

Corona is geen reden om een de zorgregeling of een ouderschapsplan niet na te komen.

Kan ik nog wel scheiden tijdens de Corona-crisis?

U wilt scheiden en alle afspraken zijn al gemaakt met uw partner. Kan de echtscheiding eigenlijk wel ingediend worden? Of: uw scheidingsprocedure loopt al, maar hoe gaat het nu verder?

Echtscheiding en de vergeten erfenis – 4 tips!

Denkt u alles goed geregeld te hebben rondom uw scheiding, blijkt jaren later dat er onduidelijkheid is over het erfdeel van uw overleden moeder. Nu wil uw ex-partner de helft van de erfenis ontvangen. Wat kunt u doen in zo’n geval?

Geschonken geld is besteed tijdens huwelijk: terugbetalen of niet?

De hoofdregel is weliswaar dat het geld vergoed moet worden vanuit de gemeenschap, maar uit een recente uitspraak blijkt ook dat er ruimte bestaat om te onderbouwen dat er andere afspraken zijn gemaakt of dat er redenen zijn om af te wijken van deze regel.

Op vakantie met minderjarige kinderen? Denk aan de toestemming!

Gaat u op vakantie met minderjarige kinderen, dan is het belangrijk om te weten of u toestemming heeft van de ouder(s) om te reizen met een kind onder de 18 jaar. Regel de toestemming ruim van te voren.

Scheiden in twee dagen

U kunt uw echtscheiding regelen op een goede en snelle manier onder leiding van één van onze advocaat-mediators.

Indexering alimentatie vanaf 2019 is 2%

De indexering hoeft niet te zijn afgesproken tussen partijen maar geldt automatisch. Alleen als partijen de indexering uitdrukkelijk hebben uitgesloten in een convenant, dan zal de indexering niet plaats kunnen vinden.

Zorgverlener: de Meldcode Huiselijk Geweld aangescherpt met ingang van 1 januari 2019

De veranderingen in het stappenplan van de meldcode

Omzetten zuivere aanvaarding naar beneficiaire aanvaarding van nalatenschap

Stel: u bent erfgenaam en hebt de nalatenschap zuiver aanvaardt. Na enkele maanden meldt zich een schuldeiser met een grote schuld waar u niet mee bekend was. Mogelijk is de nalatenschap nu negatief en moet u betalen met privévermogen. Hoe nu verder?

Sommenverzekering en de bedoeling van de verzekeringsnemer

Soms wijkt de begunstiging van een levensverzekering af van de bepalingen in het testament. De vraag is dan: was dit de bedoeling van de overledene?

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Als u erfgenaam bent, dan zult u een keuze moeten maken: wil ik de nalatenschap aanvaarden of verwerpen?

Patiëntenrechten van kinderen – hoe zit het?

Net zoals volwassenen hebben kinderen rechten in de gezondheidszorg. Patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelings-overeenkomst (WGBO).

Indexering alimentatie vanaf 2018 bedraagt 1,5%

Toelichting op (partner- en kinder)alimentatie en voorbeeldbrief aan uw ex-partner.

Trouwplannen na 1 januari 2018? Laat je goed voorlichten!

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de gemeenschap van goederen afgeschaft en geldt de beperkte gemeenschap. Wat zijn nu de grote verschillen voor mensen die voor en na 1 januari 2018 gaan trouwen?

Familierechtelijke vraagstukken en de rol van de bewindvoerder/curator

Mag een onder curatele gestelde cliënt trouwen, een testament op laten stellen of scheiden zonder toestemming van zijn bewindvoerder of curator?

Toestemming nodig van de echtgenoot bij het aangaan van handelsovereenkomsten?!

Bent u ondernemer? Dan is het van belang te weten of en wanneer de echtgenoot toestemming moet geven bij het aangaan van overeenkomsten.

Red uw onderneming met huwelijkse voorwaarden

Zijn uw huwelijkse voorwaarden waterdicht? Zorg ervoor dat uw onderneming is beschermd tegen persoonlijke omstandigheden en laat uw huwelijkse voorwaarden nakijken door één van onze specialisten.

Afwikkeling letselschade in de praktijk

Een toelichting op het verloop van het schaderegelingsproces in letselschadezaken en op de gevolgen van een echtscheiding voor een letselschade-uitkering.

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn