Dossieropbouw

Trefwoorden arbeidsrecht, Arbeidsrecht Datum: 18 januari 2017

Personeelsdossier en dossieropbouw

Dossieropbouw is van belang voor tal van zaken binnen de arbeidsrelatie. Hierbij valt te denken aan positieve en negatieve redenen, zoals begeleiding in het kader van loopbaanontwikkeling, het buiten het afspiegelingsproces kunnen houden van bovengemiddeld presterende werknemers bij een reorganisatie of het kunnen ontslaan van een disfunctionerende werknemer. Uit het dossier blijken bovendien de gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer.

Checklist personeelsdossier

Algemeen

 • NAW gegevens
 • Loonstrookjes
 • Arbeidsovereenkomst en aanvullende afspraken (leaseovereenkomst, studieovereenkomst et cetera)
 • Taak- en functiebeschrijving
 • Sollicitatiebrief
 • CV
 • Diploma’s

Functioneringsdossier

 • Verslagen functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Gemaakte afspraken en de evaluatie daarvan
 • Incidenten en gegeven waarschuwingen (brieven / mails)
 • Onderzoek alternatieve functies
 • Schriftelijke reacties werknemer
 • Relevante brieven en/of e-mailberichten

Medisch dossier

 • Re-integratiedossier (PvA / eerstejaarsverslag etc)
 • Deskundigenoordeel UWV
 • Documenten bedrijfsarts
 • Schriftelijke reacties werknemer
 • Relevante e-mailberichten

Verbetertraject

 • Stel vertrekpunt & eindpunt vast
 • Benoem de aandachtspunten=probleemanalyse
 • Formuleer actiepunten
 • Stel einddoel vast
 • Bepaal de consequenties bij niet verbeteren – ook bij tussenevaluatie
 • (tussentijdse) Evaluatie: hoe vaak & wanneer
 • Eindconclusie

Wij zijn er voor u!

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u helpen om het dossier te beoordelen en u verder adviseren over deze onderwerpen en meer. Neem gerust contact op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of per mail arbeidsrecht@dekempenaer.nl en vraag naar een van onze arbeidsrechtspecialisten.