Inhoudsopgave

Dossieropbouw

Personeelsdossier en dossieropbouw

Dossieropbouw is van belang voor tal van zaken binnen de arbeidsrelatie. Hierbij valt te denken aan positieve en negatieve redenen, zoals begeleiding in het kader van loopbaanontwikkeling, het buiten het afspiegelingsproces kunnen houden van bovengemiddeld presterende werknemers bij een reorganisatie of het kunnen ontslaan van een disfunctionerende werknemer. Uit het dossier blijken bovendien de gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer.

Checklist personeelsdossier

Algemeen

 • NAW gegevens
 • Loonstrookjes
 • Arbeidsovereenkomst en aanvullende afspraken (leaseovereenkomst, studieovereenkomst et cetera)
 • Taak- en functiebeschrijving
 • Sollicitatiebrief
 • CV
 • Diploma’s

Functioneringsdossier

 • Verslagen functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Gemaakte afspraken en de evaluatie daarvan
 • Incidenten en gegeven waarschuwingen (brieven / mails)
 • Onderzoek alternatieve functies
 • Schriftelijke reacties werknemer
 • Relevante brieven en/of e-mailberichten

Medisch dossier

 • Re-integratiedossier (PvA / eerstejaarsverslag etc)
 • Deskundigenoordeel UWV
 • Documenten bedrijfsarts
 • Schriftelijke reacties werknemer
 • Relevante e-mailberichten

Verbetertraject

 • Stel vertrekpunt & eindpunt vast
 • Benoem de aandachtspunten=probleemanalyse
 • Formuleer actiepunten
 • Stel einddoel vast
 • Bepaal de consequenties bij niet verbeteren – ook bij tussenevaluatie
 • (tussentijdse) Evaluatie: hoe vaak & wanneer
 • Eindconclusie
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

We zijn er voor u!

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u verder adviseren.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail
De specialist(en):

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn