Inhoudsopgave

Detailhandel valt onder de Dienstenrichtlijn. Wat zijn de gevolgen, onder andere voor de algemene voorwaarden?

Wanneer een handeling onder het begrip “dienst” in de Dienstenrichtlijn valt, betekent dat onder andere een versoepeling voor het ter hand stellen van algemene voorwaarden.

Op 30 januari jl. heeft het Europese Hof een uitspraak gewezen over de vraag of detailhandel wel of niet onder het begrip “dienst” in de Dienstenrichtlijn valt.

Handeling valt niet onder het begrip “dienst” in de Dienstenrichtlijn

Wanneer een handeling – bijvoorbeeld een verkoop van onderdelen aan een bedrijf – niet valt onder het begrip “dienst” in de Dienstenrichtlijn, dan dienen de algemene voorwaarden op de ‘gewone manier’ ter hand gesteld te worden. Dat betekent dat de algemene voorwaarden fysiek aan de andere partij afgegeven moeten worden – face-to-face, per post of per e-mail – en daarvan dient later bewijs van aangedragen te kunnen worden.

In de praktijk kan dat tot de nodige problemen leiden, nu niet altijd bewijs van de terhandstelling geleverd kan worden.

Wat heeft het Europese Hof geoordeeld?

Aan het Europese Hof is de volgende vraag voorgelegd: Is detailhandel, bestaande uit de verkoop van goederen aan consumenten, een dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn?

Het Europese Hof beantwoordt die vraag als volgt: “(…) de activiteit bestaande in de detailhandel in goederen als schoenen en kleding worden geacht onder het begrip „dienst” (…) van die richtlijn te vallen.

Dat betekent dus dat de verkoop van schoenen, kleding en andere goederen onder de werking van de Dienstenrichtlijn valt.

Let op: het is nog niet duidelijk of groothandel etc. die in de keten van de detailhandel zitten ook onder het begrip ‘detailhandel’ vallen.

Wat zijn de gevolgen voor de algemene voorwaarden?

Nu de detailhandel onder de Dienstenrichtlijn valt, kun je de algemene voorwaarden als volgt ter hand stellen (zie hiervoor mijn eerder geplaatste artikel ter-hand-stellen-van-algemene-voorwaarden-het-gaat-nog-steeds-vaak-mis):

  1. Fysieke toezending of fysiek ter hand stellen (hetgeen veelal een bewijsprobleem oplevert).
  2. Terinzagelegging op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten (de algemene voorwaarden beschikbaar op de balie bij de winkel).
  3. Publicatie op een medegedeeld webadres.
  4. Het meezenden van de algemene voorwaarden met alle documenten waarin de dienst wordt beschreven.

Keerzijde is dat op de detailhandel ineens allerlei informatieverplichtingen komen te rusten.

Conclusie

Zorg ervoor dat algemene voorwaarden correct ter hand worden gesteld, zodat de andere partij de algemene voorwaarden om die reden niet kan vernietigen of zich kan beroepen op andere sancties.

Zorg er daarnaast voor dat wordt voldaan aan de verplichtingen die de Dienstenrichtlijn opleggen.

Voor meer advies en/of vragen, kunt u altijd contact met mij opnemen per mail j.de.wrede@dekempenaer.nl of telefonisch 026 3522 825.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn