Inhoudsopgave

Detachering

Wat is detachering

Bij detachering is een werknemer tijdelijk elders werkzaam. De uitlener blijft formeel de werkgever van de gedetacheerde werknemer. De inlener is de opdrachtgever van de uitlener. Er is dus sprake van een driehoeksverhouding tussen de uitlener, de inlener en de werknemer: de arbeidsovereenkomst tussen werkgever-uitlener en de overeenkomst van opdracht, de detacheringsovereenkomst tussen de in- en uitlener.

De inlener betaalt in beginsel een vergoeding aan de formele werkgever. En omdat de uitlener de werkgever is, loopt de uitlener de werkgeversrisico’s bij ziekte (doorbetaling van het loon) en bij ontslag (ontslagvergoeding). 

Wanneer wordt gebruik gemaakt van detachering?

De meest voorkomende redenen van ondernemers om mensen te detacheren zijn:

  • Ziektevervanging
  • Speciale projecten
  • Zwangerschapsverlof
  • Extra ondersteuning tijdens drukte

Nadelen detachering

Bij detachering heb je te maken met meerdere partijen, hetgeen nadelig kan zijn. Over zaken als vakanties, loonsverhogingen en opleidingen moet namelijk ook overleg worden gevoerd met de uitlener. Je kunt dus niet – zoals bij eigen werknemers wel het geval is – snel schakelen en een-op-een afspraken maken.

Risico’s van detachering

Risico’s van detachering voor de inlener zijn:

  • Ketenaansprakelijkheid voor loon
  • Inlenersaansprakelijkheid (wanneer de uitlener de sociale premies etc. niet afdraagt)
  • Zorgen voor een g-rekening
  • Overgang van onderneming
  • Ontstaan van een arbeidsovereenkomst met de gedetacheerde werknemer

Zorg er goed voor dat de risico’s van detachering zoveel als mogelijk zijn afgedicht in de overeenkomst met de uitlener.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn