Inhoudsopgave

Dassenburcht mag noodopvang asielzoekers niet belemmeren

Moet de natuur wijken voor de mens, of andersom? Dat probleem dient zich steeds vaker voor in ons dichtbevolkte land. Zo ook op de plaats waar een manege staat en waar een noodopvang voor asielzoekers moet komen. Probleem: op dat terrein bevindt zich een dassenburcht, en net daarbuiten zijn er nog drie. De bestuursrechter moet bepalen wie er uiteindelijk mogen verblijven.

De asielzoekers, vindt het college van gedeputeerde staten. Wettelijk gezien kan het college een ontheffing verlenen, maar het is daarbij gebonden aan strikte voorwaarden uit de Wet natuurbescherming. Zo moet er geen andere bevredigende oplossing zijn. Volgens de voorzieningenrechter (rechtbank Gelderland) heeft het college niet onderzocht of de noodlocatie elders kon worden ingericht. Dat is een aanwijzing dat toestemming voor de noodlocatie wordt gewijzigd. Toch hoeft dat niet van de voorzieningenrechter.

Geen alternatieven

Volgens de ‘ontheffinghouder’, die de noodlocatie wil realiseren, is het creëren van nieuwe opvangplekken voor 800 asielzoekers dringend nodig. Gemeenten zijn terughoudend, de locaties zijn niet voor het uitkiezen. Deze aangeboden plek heeft een geschikte infrastructuur en voorzieningen zijn al aanwezig. De ontheffinghouder vond geen alternatieven in de buurt. Dan zou immers moeten worden onderhandeld met veel verschillende perceeleigenaren, en daarvoor is niet ongelimiteerd geld beschikbaar. De voorzieningenrechter vindt dat er geen andere bevredigende oplossing voorhanden was, waardoor aan een wettelijke eis is voldaan.

Dassenburchten

Wat ook van belang is: de noodopvang is van tijdelijke duur. Toch moeten er maatregelen worden genomen om de aanwezige dassen te beschermen, ook dat is een eis in de Wet natuurbescherming. Rond de dassenburcht wordt een brede zone vrijgehouden, daar wordt niet gebouwd. Rond het opvangterrein worden geluidswerende schermen en omheiningen geplaatst, zodat de dassenburchten niet zichtbaar zijn. Er wordt voor gezorgd dat zo weinig mogelijk licht van de noodopvang richting dassen schijnt. Er wordt zo gemaaid dat voedsel voor de das beschikbaar blijft en het grasland wordt geoptimaliseerd als foerageergebied. Volgens de voorzieningenrechter heeft de ontheffinghouder goed onderbouwd dat deze maatregelen voldoende zijn voor de instandhouding van de das in het gebied, zeker nu de dassenburchten met camera’s in de gaten zullen worden gehouden.

Niet strijdig

In deze zaak had het college van gedeputeerde staten het besluit onvoldoende voorbereid en onderbouwd (door niet te zoeken naar andere locaties). Maar de tegenstanders hebben ook niet genoeg gesteld dat deze geplande maatregelen slecht uitpakken voor de dassen. De ontheffing is niet in strijd met de Wet natuurbescherming verleend. Het verzoek van de tegenstanders wordt afgewezen: de noodopvang voor asielzoekers kan er komen.

ECLI:NL:RBGEL:2023:3770

Bron:Rechtbank Gelderland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBGEL:2023:3770 23-3580 | 05-07-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn