Inhoudsopgave

Bouwwerkzaamheden zonder afgesproken vergoeding zijn vriendendienst

Een man en een vrouw zijn bevriend. De man verricht werkzaamheden in het nieuwe huis van deze vriendin. Al snel blijkt dat het werk niet goed is gedaan. De vrouw eist een schadevergoeding van de man. Zonder succes, want er is geen sprake van een aannemingsovereenkomst, zo oordeelt de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De vrouw heeft een nieuwe woning en vraagt op een gegeven moment of de man haar kan helpen met het plaatsen van twee lichtkoepels en lichtspotjes in de aanbouw bij haar huis. Al snel blijkt dat het werk niet goed is gedaan. Het dak van de aanbouw buigt door als gevolg van een constructiefout. De vrouw eist een schadevergoeding. Volgens haar hadden zij en de man een aannemingsovereenkomst en is hij schadeplichtig vanwege niet-nakoming. De man betwist dat; hij verrichtte alleen maar een vriendendienst.

Vriendendienst

Volgens de rechtbank is een vriendendienst een eenvoudige toezegging van hulp in de particuliere sfeer die niet als overeenkomst moet worden gezien. Zoals het helpen met verhuizen of klussen. Van een aannemingsovereenkomst is op basis van de wet sprake als een partij zich tegenover een ander verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen tegen een te betalen prijs.

Vergoeding

Of sprake is van een vriendendienst of aannemingsovereenkomst hangt af van de bedoeling van partijen. Wat hebben ze tegenover elkaar verklaard en wat mochten ze uit deze verklaringen afleiden? Volgens de rechtbank draait het in deze zaak vooral om de vraag of de man en de vrouw een vergoeding hadden afgesproken. Als dat zo is, is sprake van een aannemingsovereenkomst.

Geen schadevergoeding

De man zegt dat er geen vergoeding is afgesproken, de vrouw stelt van wel. De vrouw slaagt er niet in de rechtbank te overtuigen. WhatsAppberichten, die zij laat zien over betaling van uren, gaan over andere werkzaamheden. En betalingen die de vrouw wel heeft gedaan zijn terugbetalingen van voorgeschoten materiaalkosten. Dat de vrouw bij de afronding van het werk de man nog een bedrag heeft gegeven en ook een stenen bouwhelm met plantjes, kan zo zijn, maar daarmee is volgens de rechtbank nog steeds niet duidelijk dat dit een vergoeding was voor de werkzaamheden die hier ter discussie staan. Kortom, er is hier geen sprake van een aannemingsovereenkomst, wel van een vriendendienst. De schadevergoeding wegens tekortkoming van een aannemingsovereenkomst kan de vrouw vergeten.

ECLI:NL:RBZWB:2024:2160

Bron:Rechtbank Zeeland-West-Brabant | jurisprudentie |  ECLI:NL:RBZWB:2024:2160 | 02-04-2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn