Inhoudsopgave

Boete voor slachterij die vlees verontreinigde met condensdruppels

Condensdruppels op karkassen in een slachterij, hoe erg is dat? Ontoelaatbaar, want het kán de consumptie van vlees in gevaar brengen. Deze slachterij kreeg terecht een boete opgelegd.

Een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inspecteert een slachterij, waar op dat moment kalverkarkassen hangen. Door een lekkage in de verdamper aan het plafond vallen er via de hangbanen druppels op de karkassen. Deze karkassen zijn al goedgekeurd voor menselijke consumptie, maar de vraag is of dit nog steeds zo is nu er druppels op zijn gevallen.

Levensmiddelenhygiëne

Volgens de inspecteur heeft de slachterij meerdere regels overtreden uit de Wet dieren, de Regeling dierlijke producten en een Europese richtlijn voor levensmiddelenhygiëne. Het is formeel de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die een boete oplegt (€ 2.500). De slachterij vindt dat ‘lekkage van druppels’ niet betekent dat sprake is van verontreiniging. Contact met condens veroorzaakt geen chemische, fysische en microbiologische contaminatie van het product, dat dan ook niet ongeschikt wordt voor menselijke consumptie. De slachterij vecht de boete aan bij de rechtbank Rotterdam.

Verontreiniging

In een Europese verordening staat dat in alle stadia van de productie, verwerking en distributie levensmiddelen moeten worden beschermd tegen elke vorm van verontreiniging waardoor de levensmiddelen ongeschikt kunnen worden voor menselijke consumptie, schadelijk worden voor de gezondheid, dan wel zo kunnen worden verontreinigd dat zij redelijkerwijze niet meer in die staat kunnen worden geconsumeerd. Er hoeft niet vast te staan dat de levensmiddelen daadwerkelijk zijn verontreinigd of niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie, het gaat erom of dit kán gebeuren. De minister hoeft dus niet te onderzoeken of het vlees door de druppels echt verontreinigd is geraakt en ongeschikt voor consumptie is geworden. Wel moet voldoende vaststaan dat het vlees niet tegen elke vorm van verontreiniging is beschermd. En dat is naar het oordeel van de rechtbank hier het geval. Zodra water langs oppervlakten of de buitenkant van leidingen stroomt, wordt het besmet met micro-organismen zoals bacteriën. Het vlees kan daardoor ongeschikt worden voor menselijke consumptie en schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Dat de slachterij de productieruimten dagelijks grondig reinigt, maakt dit oordeel niet anders, en dat het bedrijf een veiligheidsprotocol heeft gevolgd ook niet.

Alle stadia

Had de slachterij niet de mogelijkheid moeten hebben om de verontreiniging te verwijderen? Volgens de rechtbank niet: uit de verordening blijkt dat levensmiddelen in alle stadia van de productie moeten worden beschermd tegen elke verontreiniging.

Redelijke termijn

De standaardboete van € 2.500 is volgens de rechtbank terecht opgelegd, maar wordt wel gematigd omdat de ‘redelijke termijn’ is overschreden. Als de behandeling van een zaak te lang heeft geduurd, worden boetes verminderd met 5% per half jaar dat de redelijke termijn is overschreden, met een maximum van € 2.500. In dit geval duurde het hele traject acht maanden te lang, de boete wordt gematigd met 10% tot € 2.250.

ECLI:NL:RBROT:2023:10103

Bron:Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:10103 | 05-11-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn