Inhoudsopgave

Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet bij afgewezen subsidieaanvraag

Een man vraagt een subsidie aan voor onderhoud aan een gemeentelijk monument. Omdat het subsidieplafond is bereikt, wordt zijn aanvraag afgewezen. Met een beroep op het vertrouwensbeginsel probeert hij bij de rechtbank Overijssel de subsidie alsnog te krijgen. Zonder succes.

Op basis van een in een gemeente geldende subsidieverordening wordt jaarlijks een budget vastgesteld voor subsidies voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Dit budget houdt een subsidieplafond in; meer kan niet worden uitgegeven aan subsidies voor dit doel. Het subsidieplafond wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Volgens de Algemene wet bestuursrecht moet een subsidie worden geweigerd als daarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Subsidieplafond bereikt

In deze zaak vraagt een man in februari een subsidie voor onderhoud aan een gemeentelijk monument. Het subsidieplafond is echter al ruim een maand eerder bereikt. Daarom wijst het college van burgemeester en wethouders de aanvraag af, waarna de man in beroep gaat bij de rechtbank (Overijssel). De rechtbank bepaalt dat de afwijzing terecht is gebeurd: het college was volgens de wet verplicht de subsidieaanvraag te weigeren. Het subsidieplafond was immers al bereikt.

Vertrouwensbeginsel

De aanvrager doet bij de rechtbank een beroep op het vertrouwensbeginsel. Volgens hem heeft het college bij hem het vertrouwen gewekt dat de subsidie zou worden verleend, nu het hem niet heeft geïnformeerd over het subsidieplafond. Het college had dat telefonisch of via de website kunnen doen. De rechtbank wijst het beroep echter af. Bij een beroep op het vertrouwensbeginsel moet volgens vaste rechtspraak aannemelijk worden gemaakt dat van de kant van de overheid uitlatingen zijn gedaan waaruit redelijkerwijs mocht worden afgeleid dat een bestuursorgaan (hier: het college) op een bepaalde manier zou handelen. Daar is hier volgens de rechtbank geen sprake van. De stelling van de man dat het college hem telefonisch of via de website over het subsidieplafond had moeten informeren is onvoldoende om van opgewekt vertrouwen te kunnen spreken. De afwijzing was dan ook terecht. De man krijgt geen subsidie voor het onderhoud aan het monument.

ECLI:NL:RBOVE:2024:2942

Bron:Rechtbank Overijssel | jurisprudentie | ECLI:NL:RBOVE:2024:2942 ak_23_1513 | 04-06-2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn