Inhoudsopgave

Bedenktermijn

Bedenktermijn beëindigingsovereenkomst

Gelet op de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, wordt tussen werkgevers en werknemers steeds vaker een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) gesloten. Voor de werknemer geldt een bedenktermijn.

Wat is de bedenktermijn?

Vanaf het moment waarop partijen overeenstemming hebben over de voorwaarden van de beëindiging van het dienstverband, heeft de werknemer 14 dagen de tijd om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden.

De termijn begint te lopen vanaf het moment van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door de werknemer.

Welke voorwaarden gelden aangaande de bedenktermijn?

Op het moment dat in de beëindigingsovereenkomst niet is opgenomen dat de werknemer een bedenktermijn van 14 dagen heeft, dan heeft dat tot gevolg dat de periode waarin de werknemer van zijn bedenktermijn gebruik kan maken drie weken is in plaats van twee weken.

Partijen kunnen niet afspreken dat een werknemer geen gebruik kan maken van de bedenktermijn, omdat de bedenktermijn van dwingend recht is.

Verder kan een werknemer maar één keer binnen een periode van zes maanden, na gebruik te hebben gemaakt van de bedenktermijn, een beroep doen op de bedenktermijn. Wordt dus binnen deze termijn een nieuwe vaststellingsovereenkomst gesloten, dan heeft de werknemer niet nogmaals een bedenktermijn.

Bestuurders van bepaalde rechtspersonen – waaronder B.V.’s, N.V.’s, verenigingen en coöperaties –kunnen geen beroep doen op de bedenktermijn.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn