Inhoudsopgave

Arbeidsvoorwaarden in EU

Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Per 2 augustus 2022 dient de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd te worden in Nederland. Er geldt geen overgangsrecht. Dat betekent dat regelingen die niet aan de Richtlijn voldoen vanaf dat moment nietig kunnen zijn.

Scholing en studiekosten

  • Werkgevers moeten vanaf 2 augustus 2022 een verplichte opleiding volledig kosteloos aanbieden; de kosten mogen niet van de werknemer worden teruggevorderd. Het gaat dan om een verplichte opleiding op grond van het unierecht, nationale recht of een cao.

Verbod nevenwerkzaamheden

  • Een nevenwerkzaamhedenbeding is enkel toegestaan met een goede reden. De EU-richtlijn bepaalt dat de werkgever een werknemer niet meer kan verbieden om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond (goede reden) is.

Uitbreiding informatieverplichting aan werknemers

  • De verplichte informatievoorziening aan werknemers wordt uitgebreid. De werkgever moet, naast de huidige verplichte informatie, bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst ook:
  • informatie verstrekken over onder andere het opleidingsbeleid, werktijden en verlofregelingen.
  • bij aanvang van de arbeidsovereenkomst vermelden of er sprake is van een voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon. Op basis van het werkpatroon moet extra informatie worden verstrekt over onder andere arbeidstijd, overwerken, dienstruiling en de minimale termijn voor oproeping.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn